Комисия прави оглед на сграфитото на Димитър Киров

В петък вечерта фрагменти от сграфитото „Захарий Зограф“ на Димитър Киров, което се намира на стената на сградата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в началото на Стария град. Проблемът бе констатиран още същата вечер от директора на ОИ „Старинен Пловдив“ доц. д-р Елена Кантарева-Дечева, която уведоми веднага заместник-кмета Пламен Панов.

Днес на мястото ще се събере комисия, която ще извърши оглед и ще направи предписания. В нея ще участва арх. Емануела Маринска – представител на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство при Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство в Министерство на културата, доц.д-р Елена Кантарева – Дечева и.д. директор на ОИ „Старинен Пловдив“, проф. Тони Шекерджиева – Новак, ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, художник-реставратор от  ателието по реставрация и консервация към „Старинен Пловдив“, реставратор от  ателието към Градска художествена галерия – Пловдив, арх. Нина Толева – Новак, експерт от отдел „Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив и др.

Екипът на Общинския институт е натоварен от заместник-кметът Панов със задачата спешно, във възможно  най-кратък срок, да изготви проект за реставрация и консервация на сграфитото на Димитър Киров, което е изключително красиво и се вижда от всички посетители на Стария град. 

Вашият коментар