Културният календар на Пловдив за 2023 година

Богат и разнообразен като съдържание, включващ утвърдени прояви и фестивали, както и чисто нови събития, Културният календар на Пловдив за 2023 г. бе приет единодушно с Решение № 582 на Общински съвет – Пловдив на 19 декември 2022г. С настъпването на новата година поетапно започва и неговото изпълнение.

Календарът представя и защитава основните направления, принципи, цели и изисквания за реализиране политиката на Община Пловдив в сферата на културата. Съдържанието му утвърждава културни ценности и работи в подкрепа на културните оператори и творците на Пловдив. Стремежът е да обхваща множество прояви с местно, национално и международно участие, свързани с опазване на културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, подобряване на достъпа до култура чрез децентрализиране на културните процеси. Усилията ни са насочени към развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на културата на Пловдив по света. Целта ни е да има устойчивост както по отношение на утвърдени събития с многогодишна история, организирани пряко от Община Пловдив, така и по отношение на прояви, утвърдили се в резултат на проекта „Европейска столица на културата“. Също така са предвидени средства за организиране на традиционни за Пловдив фестивални прояви, инициативи с участието на световноизвестни изпълнители и реализирането на проекти, одобрени на конкурсен принцип по четирите компонента на Наредбата. Залагаме и на събития, организирани от районните администрации и регионалните културни институти. Целта е стимулиране на многообразието на културния живот, максимално широк обхват на видовете изкуства и творчески процеси, популяризиране на българската култура по света. Важно е също така, че Календарът спазва принципите на равнопоставеност на изкуствата, творците и културните оператори, насърчава културното многообразие, работи за подкрепа на младите таланти и обучението по изкуства, поощрява продуцентството в областта на културата“, коментира заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Какво включва и как е структуриран календара?

Три са основните части, които съставляват структурата му. В първата – „Събития, организирани от община Пловдив“ сумата за „Национални и местни празници, чествания и годишнини“ е 300 650 лв. за общо 17 събития. Отделно към това перо са и средствата за отбелязване на важни за града годишнини (юбилеи на творци и творчески формации, годишнини на регионални и държавни културни институти и училища по изкуствата) и национални кампании и чествания, както и културно-исторически празници на местните етническите общности. За „Фестивали, конкурси, награди, събития и кампании, организирани от Община Пловдив и съвместни инициативи с МК, държавни  и международни културни институти, дипломатически мисии,  български общности в чужбина и други“, сумата възлиза на 1 274 000 лв. Това са общо 31 събития, част от тях са фестивали с продължителност от по няколко дни.

Във втората част -„Проекти по наредбата за финансиране“сумата поКомпонент 1 „Фестивали и значими събития“  е 1 126 100 лв. Общият брой одобрени проекти е 41, от тях 8 са нови и ще се случат за първи път. По Компонент 2 „Мобилност“ са гласувани 40 000 лв. По Компонент 3 „Гражданска активност“ – 130 000 лв. , по Компонент 4 „Книги на пловдивски автори и важни за града издания“- 28 740 лв. Заедно с частта за оперативни разходи, които са 55 000 лв., общият бюджет на Културния календар за 2023 година възлиза на 2 954 490 лв. За сравнение в бюджета за 2022 г  сумата е била –  2 408 800 лв.

Какво е новото в културния календар на Пловдив през 2023 година?

В „Национални и местни празници, чествания и годишнини“ ново е честването на 147-та годишнина от Априлското въстание на 20 април. Предвидени са събития на паметниците на героите на Априлското въстание в Централна градска част, в които Община Пловдив си партнира с Регионалния исторически музей. При „Фестивали, конкурси, награди, събития и кампании, както и съвместни инициативи с МК, държавни и международни културни институти, дипломатически мисии, български общности в чужбина“, организирани от община Пловдив има 3 нови събития. Това са концерт на световно известен изпълнител – винаги дългоочаквана изненада за публиката, нов диско фестивал „Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s)“, като двете мащабни прояви ще  се случат в периода юни – септември. Третото ново е Фестивал на любителските театри в периода май-август.

Осем са новите събития по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“.  Това са:

Концерт „Пловдив – звезди от музика“ на НУМТИ „Добрин Петков“  на 1 септември на Античен театър – Пловдив. С него ще бъде открит Есенния салон на изкуствата – Пловдив 2023.  Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“ ще представи през октомври в Дом на културата „Борис Христов“ проекта  „Отклонение“ – филмова музика на Милчо Левиев. „One Dance Academy – Безплатни уроци по съвременен танц“ на Фондация Едно за култура и изкуства ще се проведе през февруари – юни на различни публични пространства в Пловдив. Lost in Hills на Ellectrica Events ще е през юни на хълмовете в града. Това ще e двудневен фестивал на електронната музика в Пловдив, в който ще участват световни имена в жанра, както и някои от най-добрите български артисти. „60 +“ е името на новия проект на „Национално сдружение за единство и партньорство“, чрез който от март до ноември в различни пространства в районите на Пловдив ще има творчески занимания в пенсионерски клубове и клубове за хора с увреждания и финално събитие в парк „Лаута“.  „ЖЕНИале 2023 на тема АПОТЕМА“  е проект на СД „Ромфея-Ватев и с-ие“, който ще се реализира  през септември – ноември в Галерия „Ромфея“, която приема инициативата на Албена Михайлова – Бенджи, Венета Маринова и Надя Генова и им дава място за изява на разширен формат на представената група. „Pure Plovdiv“ на Фондация „Артеаст“ ще оживи Гребна база, Младежки център, Братска могила с визуално имерсивни инсталации на българо-френския артист Християн Бакалов в периода април – септември. „Мисия култура“ на Сдружение „Медии с човешко лице“ ще излъчва по Пловдивска телевизия „Тракия“ през февруари – декември програма, която ще представя културния живот в Пловдив през неговите лица. Предстоят срещи с над 30 артисти /местни и гастролиращи/от различни сфери на изкуството.

Календарът на културните събития на Община Пловдив за 2023 година е публикуван в раздел „Култура“ на официалната страница на Община Пловдив https://www.plovdiv.bg/. Пак там могат да бъдат открити и формулярите за кандидатстване по отделните компоненти, част от Културния календар на Пловдив.   

За автора

Вашият коментар