Набират предложения за експерти към НФК

Национален фонд „Култура“ обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Списък на оценители и експерти към НФК, които могат да участват:

– в състава на експертните комисии, сформирани с цел оценка на проектни предложения по програмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Национален фонд „Култура“, включително експертните комисии за извънредни програграми за финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка; 

– разработването, анализ  и оценка на програми за безвъзмездна финансова помощ;

– осъществяването на мониторинг на одобрени от НФК проекти.

Изборът на външни експерти следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, законност, последователност и предвидимост.

Срок за подаване на документи:  20 април 2022 г.

Вашият коментар