Предложенията за членове на комисии за Наградите „Пловдив“ до 31 март

Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив напомня, че срокът за внасяне на писмени предложения за състава на комисиите, чиято задача е да определят победителите в отделните категории на Награди „Пловдив“, е до 31 март.

Както всяка година в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Кметът на Пловдив ще връчи престижното отличие „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година. 

В тази връзка и съгласно утвърдения Статут на Награди „Пловдив“ се назначават 9 специализирани комисии за присъждане на наградите в 12-те раздела: Художествена литература и хуманитаристика; Художествен превод; Журналистика в сферата на културата; Архитектура и естетизация на градската среда; Музика; Танцово изкуство; Театър; Изобразително изкуство; Аудио-визуални изкуства и фотография; Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта; Произведение на изкуството, предназначено за деца; Съвременни мултижанрови изкуства.

Община Пловдив връчва и Специална награда „Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос в културата на град Пловдив.

Броят на комисиите е по-малък от броя на категориите, защото постъпилите предложения в разделите „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“, „Произведение на изкуството, предназначено за деца”, „Съвременни мултижанрови изкуства“ и Специалната награда за изключителни постижения и цялостен принос се разглеждат от постоянна комисия, назначена със заповед на Кмета, в чийто състав участват: представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ „Добрин Петков“, Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Музей на авиацията“, Градска художествена галерия, Народна библиотека „Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“, ФА „Тракия“ и Регионална колегия на КАБ по предложение на техните ръководства.

Съставът на 9-те комисии се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата. В тази връзка отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив кани всички заинтересовани от изброените по-горе, да внесат своите мотивирани предложения  за членове на комисиите.

Важно е да бъдат спазени следните изисквания:

ü  Мотивираните предложения за членове на комисиите се подават писмено в деловодството на Община Пловдив (пл.“Ст. Стамболов“№1), с кореспондент „Дирекция „Култура, археология и културно наследство“, в срок до 17 часа на 31 март 2021 г., сряда.

ü  Членовете на комисиите не могат да бъдат вносители на предложения за награждаване с Награди „Пловдив“ .

ü  Членовете на комисиите не могат да бъдат предложени за награждаване, нито свързани лица с предложените за награждаване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения.

 (В тази връзка, преди започване на същинската работа, подписват декларация за липсата на конфликт на интереси.)

За автора

Вашият коментар