10 града с участие в проекта _Място

10 български града променят своята градска среда Проекта  „_Място“ ще се реализира в още 10 града през 2018

На 21-ви и 22-ри март се проведе вторият етап от кандидатстването по проекта „_Място“ – Доброволчество с въздействие. Срещата между претендентите за участие в проекта се състоя в хотел Беркут, с. Брестник и даде възможност на 16-те организации, класирали се за участие в проектната среща, да представят своите идеи и да участват в  тематични работилници,  резултатите от които, послужиха за финално оценяване на кандидатите.

Участниците имаха възможност да се докоснат отблизо с проекта, Placemaking процеса на работа и да научат много за местата, в които той бе осъществен през изминалата 2017-та година. Екипът на BG Бъди активен представи няколко презентации, с които запозна организациите с процеса на работа, проблемите, които възникват по време на него и как да се справим с тях.

„Вярвам, че ако се ангажираме промяната да идва от нас, нещата ще се променят. Децата ни няма да бягат. Младите хора могат да решат да останат в малкия град. Това е проект с много измерения и е важно точно младите хора да бъдат включени“ 

Това споделя  Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен, пред участниците. Тя допълва още:

„Основата на Placemaking-a не е инвестицията на пари. Основата са идеите на хората и включването им в проекта. За нас най-голямата оценка ще бъде всяка една организация да успее да включи местните общности.“

Организациите бяха запознати с ресурсите на BG Бъди активен за комуникация и организиране на събитие, за да получат необходимите знания, с които да превърнат откриващото събитие на своето „_Място“ в незабравимо и успешно преживяване.

Заради високата конкуренция на предложения, изборът на 10-те организации се оказа изключително сложен. В края на втория ден от срещата бяха обявени и победителите.

  • София
  • с. Трудовец
  • Шумен
  • Видин
  • Хасково
  • Варна
  • Добрич
  • Сливен
  • Силистра
  • Златица

Това са местата, в които ще бъдат изградени нови атрактивни публични локации – мултифункционални открити пространства за спорт, култура и социални дейности.

Организациите, които са избрани да участват в проекта ще трябва да изградят добро партньорство с местната общност, да подпомагат организирането и провеждането на обществени обсъждания за споделяне на идеи. Те също така ще трябва да информират местната общност за развитието на проекта, да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане на доброволен труд при изграждането на пространството.

Вашият коментар