Артисти от Полша, Хърватия и Кайро ще живеят в Пловдив за 20 дни

Фотограф, скулптори и художник изследват публичните пространства за култура

От днес артисти от Полша, Хърватия и Кайро ще живеят и творят в Пловдив по проект на сдружение „Фабрика за идеи“, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Това е третата инициатива от “Инкубатор за социални иновации” за 2018 г. и тя също цели да създава креативна градска среда като разкрива потенциала на града и включва нови активни участници.

От 25 октомври до 14 ноември фотограф, двама скулптори и художник ще изследват ключови места в града. Артистите са обединени от идеята за равен достъп на гражданите до култура и търсенето на  нови начини за употреба на публични пространства в градска среда.  Те прилагат артистичния си опит за социално ангажирани дейности и се включват в мултидисциплинарни групови проекти, какъвто е и този в Пловдив.

Всеки от тях ще се фокусира върху конкретна тема и/ или място, свързани с Пловдив. Целта им е да предоставят един външен изследователски и артистичен поглед върху актуални проблеми на града. Те ще представят наблюденията и творбите си публично на 12 ноември в СКЛАД в Тютюневия град. 

За автора

Вашият коментар