НАРД с нова инициатива

За осма поредна година Фондация Лале и Фондация Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ обявяват традиционния национален конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България

Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност. Доброволчеството в световен мащаб и в частност в България, привлича все повече хора. Всички те дават своя принос, време, енергия, умения за подобряване качеството на живот в своите населени места и стават част от живота на хиляди хора.

Техните усилия имат нужда от подкрепа и насърчение!

В конкурса Доброволческа инициатива 2018, са поканени да участват граждански организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Представените инициативи ще бъдат оценени от авторитетно жури по резултатите, значението за хората в общността, броя и характеристиките на участниците, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансовата ефективност. 

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени на специална церемония, получавайки сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които  познават,  като попълнят Апликациона форма до 15 ноември 2018 или изпратят попълнен Формуляр на office@navabg.com.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в края на ноември 2018. 

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония в навечерието на Международния ден на доброволците /5 декември/ в началото на декември 2018 година.

Вашият коментар