Д-р Георги Мишев говори за мистериите на траките в Петното

Проникновеният познавач на траките за тяхната религия и мистика

Д-р Георги Мишев, университетски преподавател и еродиран автор на научни публикации и книги, ще  бъде гост на поредното издание на Пловдивско Историческо Общество. Теми ще бъдат религиозните представи на траките, техните ритуали и обреди, мистерията и магичното. 

Ще бъдат засегнати митологичните персонификации на Орфей, Залмоксис, Евмолп, Музей, Резос, Траке, за хипостазите на Великата Богиня, както и още интригуващи и малко познати факти. 

Д-р Мишев е автор на книгата "Антични следи в магически обреди от българските земи“, а също и преводач от немски на "Мерзебургски заклинания" – ценен ръкопис от предхристиянския период, който ни дава сведения за германския паганизъм. Той е основател на общество "Трескейа" и работи в тясно сътрудничество при своите изследвания с проф. Валерия Фол.

Срещата на Пловдивско Историческо Общество в „Петното“ ще бъде отворена за публиката и всеки ще може да зададе своите въпроси.

 

Вашият коментар