МУ Пловдив се нуждае от нови хора с нови идеи

Медицинският университет в Пловдив се нуждае от нови хора с нови идеи

Университетите са места, където много хора, предимно млади, навлизат в тънкостите на своята професия. Когато става дума за сферата на медицината, стоматологията и фармацията, то образованието трябва да бъде още по-прецизно. 

По тази причина, решавайки да се кандидатирам за ректор на МУ-Пловдив, с моя екип разработихме и предлагаме амбициозна програма за неговото развитие. Да, тя е амбициозна, но не е агресивна, защото стъпва на това, което вече е свършено. Намерили сме положителното, което ще доразвием, но ще въведем и редица нови неща, които досегашната администрация не се е досетила. 

Напълно съм уверен, че това е по силите ни, тъй като от 1990 г. наблюдавам развитието на здравеопазването у нас и още повече създаването на медицинските кадри. Наясно съм какво трябва да се направи в Медицинския университет, за да бъдат неговите кадри на европейско и световно равнище, а също и какво трябва да получат, за да се чувстват комфортно. Стремежът ни ще бъде между студенти и обучаващи да се изгради семейна среда, в която те заедно да развиват медицинската наука. 

Както неведнъж вече казах един от основните ни принципи е приемствеността, но нека на нея заложат нови хора с нови идеи. В досегашното ръководство на МУ-Пловдив от 8 години участват едни и същи хора, които дори заемат почти едни и същи длъжности. Тези експерти неусетно са затънали в блатото на рутината и посредствеността, защото добре известно е, че човек на ръководна позиция, който не сменя 4-5 г. работното си място започва да изпада в определени зависимости и във вътрешни заблуди. Той е изчерпан откъм идеи. 

Смятам, че постигнатите успехи трябва да се надградят, като на първо място се въведат нови подходи и методики в преподаването. нека отбележа, че придобивките от последните години не са само технически удобства. Необходимо е новите открития и изобретения, които промениха начините, по които се информираме, учим, работим, правим изследвания, събираме и съхраняваме данни, четем, слушаме музика, гледаме филми, дори общуваме помежду си, да бъдат перфектно овладени от бъдещите лекари. А за това са нужни подготвени преподаватели, които да ги обучат още докато са студенти. 

Това разбира се включва и цялостно подобряване на монетарната и фискалната политика на университета. Само по този начин той ще може да се превърне от една самоизолираща в широко отворена система към световните класации на университетите. Нашите преподаватели да имат време за научна работа, не сме създали конкурентноспособни проекти, които да носят не само приходи, но най-вече авторитет на нашия университет. За 2018 г. МУ е изкарал едва 5000 лв. От своята научна продукция, това е показателно. 

И нека отбележа, че стремежът на новото ръководство ще бъде университетът да се отвори към обществото като една от най-важните образователни, научни и културни институции на България. Целта на това отваряне е не просто да запознаем обществеността с нашата работа, а да покажем, че в живота ни  духовността, културата и хуманността са сред основните ценности за нашите студенти и преподаватели. 

Вашият коментар