УХТ приключва учебната година online

Всички студенти от Университета по хранителни технологии /УХТ/ ще завършат успешно годината, а дипломантите ще се дипломират в рамките на учебната 2019/2020 година
 
Това съобщиха от ръководството на висшето училище. 
 
Семестърът за всички факултети и специалности редовно обучение ще приключи в онлайн форма до 31 май 2020 г. Освен провежданите виртуални занятия, ще бъдат използвани и други форми на обучение в електронна среда – изготвяне на реферати, задачи, курсови проекти и други по преценка на преподавателите.
 
По всички дисциплини ще се организират и провеждат дейности и индивидуални задачи с характер на текущ контрол. Оформянето на крайните оценки по отделните дисциплини ще бъде на базата на текущия контрол или на онлайн проведени изпити. Оставили сме това решение на преценката на преподавателите в зависимост от спецификата на дисциплината, заяви зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов.
 
Оценяването на база текущ контрол трябва да е приключило до 31 май 2020 г., а изпитите ще се проведат съгласувано със студентите по обявени в сайта на УХТ графици по специалности.
 
Преддипломните стажове ще се проведат и защитят до 31 август във форма и по начин, решени от специализиращите катедри.
 
Занятията за студентите от всички факултети, специалности и курсове, задочно обучение, ОКС „Бакалавър” и „Магистър” за летния семестър на учебната 2019/2020 г., също ще се организират онлайн. Те ще са разположени в периода от 1 до 21 юни 2020 г., седем дни в седмицата, целодневно. Съгласувано със студентите, по отделни дисциплини занятията могат да продължат и до края на месец юни. Ликвидационната сесия, включително и за дипломантите, ще се проведе в периода от 24 август до 6 септември.
 
Предвиден е също и срокът за защитата на дипломни работи и явяване на държавен изпит – от 23 до 30 септември. Всички предвидени срокове ще дадат възможност на дипломиращите се да продължат своето образование в следваща квалификационна степен, а на останалите да започнат нормално следващата учебна година.
 

Вашият коментар