Връчват почетното звание „Следовник на народните будители“

На 31 октомври 2017 г., вторник, от 17.30 часа в Лекционната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив ще се проведе тържествено честване на Деня на народните будители – 1 ноември. Както всяка година в навечерието на празника, Сдружение „Мемориал на духовността“, НБ „Иван Вазов“ и Общинският читалищен съюз, с подкрепата на Община Пловдив организират празник, по време на който се връчва почетното звание „Следовник на народните будители“.

Началото на тази традиция беше поставено през 2002 година, а първият носител на званието стана  дългогодишния директор на НБ „Иван Вазов“ Радка Колева.  Решението за това, кой да бъде удостоен с почетното звание се взима на заседание на УС  на Сдружението, в което участват широк кръг представители на пловдивските обществени, творчески и научни среди.

За 15-те години до днес, получатели на отличието „Следовник на народните будители“ са 24-ма изтъкнати пловдивски творци, общественици, меценати и личности, които са оставили трайна следа в духовната култура на град Пловдив.Имената на носителя(носителите) за 2017 г. се пазят в тайна и ще бъдат съобщени на церемонията на 31 октомври в 17.30 часа.

Удостоени с почетното звание „Следовник на Народните будители”от Сдружение с нестопанска цел „Мемориал на духовността“ Пловдив през годините:                       

1.  Радка Колева  –  културен деец, директор на НБ „Иван Вазов“     2002 г.

2.  Проф. Асен Диамандиев        композитор                                   2003 г.

3.  Доц. Кирил Атанасов              просветен деец                             2003 г.

4.  Георги Райчевски                     журналист                                      2004 г.

5.  Божана Апостолова                 поетеса , издател                        2004 г. 

6.  Епископ Евлогий                      църковен деец                              2005 г.

7.  Проф. Огнян Сапарев              литературовед                             2006 г.

8.  Славчо Атанасов                       обществен деец                          2006 г.

9.  Арх. Матей Матеев                  архитект                                        2007 г.

10. Георги Василев                        театрална дейност                     2008 г.

11. Евдокия Емануилова              историк                                         2009 г.

12. Любен Попов                           културен деец                              2009 г.

13. Анастас Маринкев                  музикален деец                          2010 г.

14. Евгений Тодоров                     журналист                                    2010 г.

15. Пенка Калинкова                     културен  деец                           2011 г.

16. Любозар Фратев                      обществен деец                         2011 г.

17. Акад. Николай Стойков          композитор                                2012 г.

18. Стефан Шивачев                      историк                                        2013 г.

19. Стойо Вартоломеев                 издател                                        2014 г.

20. Проф. Никола Балабанов      физик                                            2015 г.

21. Матей Матеев                          художник                                     2015 г.

22. Цвятко Сиромашки                 скулптор                                      2015 г.

23. проф. д-р Запрян Козлуджов  филолог, университетски преподавател,  ректор на ПУ – 2016г.                                                                                                                                                             

24. Димитър Райчев          общественик, краевед, автор на книги за Пловдив                          2016г.        

За автора

Вашият коментар