Младежки център Пловдив обявява конкурс за младежки инициативи

Конкурсът цели да стимулира младежите (от 15 г. до 29 г.) от Пловдив, Сопот и Хисаря да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни   пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи. 

Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Регламентът за конкурса е изготвен от консултативен съвет, съставен от младежи от Пловдив, специално подготвени и обучени от менторите по проекта за провеждането му.  Получените предложения ще бъдат внимателно разгледани от консултативния съвет и оценени от жури.

Конкурсът ще се раздели на 6 етапа за кандидатстване и ще бъдат одобрени 40 младежки инициативи за период от 36 месеца.

Той е насочен към реализация по следните направления:

  • Изкуство и занаяти
  • Образование и наука
  • Културни и познавателни активности
  • Опазване на околната среда 
  • Подпомагане и развитие

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да откриете тук

Краен срок за предаване на предложенията: 20 септември 2020 г.

Проектът „МЦ – мощен фактор за местно развитие“ е реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

За автора

Вашият коментар