За втора година проектът TheSpot променя 10 населени места у нас

Остават 12 дни за подаване на проектни предложения по Проект “ _Място – Доброволчество с въздействие”

Остават 12 дни, в които сдружение „BG Бъди активен“  ще приема предложения по проекта „_Място – Доброволчество с въздействие”. Проектът е ръководен и разработен от сдружението и финансово подкрепен от The Coca-Cola Foundation Предшестван е от предишно програмно издание през 2017 г., а с настоящата покана стартира вторият национален Placemaking проект.

Поканата  е насочена към реализиране на проекти за промяна в градската среда на 10 населени места в България.  Това ще се случи посредством намеси в публични пространства, чрез Placemaking* инициатива, за реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито.

По проекта The Spot могат да кандидатстват: граждански дружества по Закона за задълженията и договорите; кооперации по Закона за кооперациите; български юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; юридически лица регистрирани по Търговския закон; учебни заведения (училища); неформални младежки организации и общности.

Изборът на участниците в програмата ще е организиран на два етапа. Първият ще е на база на отворената покана и кандидатурата чрез онлайн формуляр. Вторият и финален етап ще бъде по време на откриващата среща по проекта, която ще се състои в края на март. След финалния избор 10-те участници в програмата ще трябва да инициират междудисциплинарен местен екип, съставен от представители на организацията, младежи, публичния и частния сектор, целящ изпълнение на новаторски Placemaking  проект в техния град.

На местно ниво екипите ще получат финансиране (в размер до 10 000 лв.) на база на подадените проектни предложения и персонална подкрепа от експерти, под формата на наставничество, модериране, менторство, при реализиране на техните проекти. В допълнение, като част от проекта са планирани две тематични обучения.

Крайният срок за кандидатстване е 19 февруари, а срокът за реализация на избраните проекти – март-декември.

 Всички подробности и необходимите документи можете да намерите ТУК

За допълнителна информация относно проекта The Spot: Сдружение BG Бъди активен –  +359 876 723 377

****

За Сдружение БГ Бъди Активен

Сдружение BG Бъди Активен e национална неправителствена организация, основанa през 2011 година, с цел популяризиране на спорта и движението за здраве сред гражданите на България и постигане на видима промяна в нагласите и културата на българското общество към физическата активност и спорта за здраве.

Сдружението работи в партньорство с организации от различни сектори: образование, професионален спорт, бизнес, здравеопазване, екология, транспорт, държавни и общински институции и постига значими резултати в посока намаляване на процента физически неактивни българи от всички възрастови групи.

Сдружението създава и поддържа мрежа от организации от различни сектори, разработва масови информационни кампании за ползите от физическата активност, насочени към широката общественост, споделя теоретичен и практически опит, привнася работещи и доказани практики, организира семинари, конференции и обучения, инициира, координира и провежда масови спортни обществени събития от различен характер, за да мотивира българските граждани да намерят своето движение.

Основни приоритети на организацията са повишаване на активното време при децата и подрастващите и създаване на условия за спорт и физическа активност в малките населени места, чрез изграждане на обществени съоръжения и обучаване на спортни аниматори.

Вашият коментар