Студентите по право и медицина остават без евростипендии

Студентите по редица специалности, сред които право и медицина, няма да имат право да получават европейски стипендии за успех. Те ще могат да се борят само за стипендии за специални постижения в съответната област, пише studyabroad.

Причината е, че според новия проект "Студентски стипендии – фаза I" стипендии за успех ще получават само студенти в специалности от т. нар. приоритетни професионални направления, каквито правото и медицината явно не са.

Стипендиите за успех са за семестъра, по 120 лева месечно, а за специални постижения – еднократни, по 200 лева. Студентите ще могат да кандидатстват за три такива в рамките на семестъра. Предвиденото финансиране по проекта, който обхваща летния семестър на настоящата учебна година и цялата следваща, е 26 милиона лева.

Всички 51 висши учебни заведения имат право да се включат в проекта. Остава в сила изискването за минимален среден успех 4.00, което беше валидно през всяка от предишните години, в които се даваха европейски стипендии (от 2008 г.).

Кандидатстването започнаа на 10 май, като до 30 май студентите могат да подадат формуляри за кандидатстване за двата вида стипендии чрез сайта на проекта

Класирането се обявява на 21 юни в интернет страницата на проекта и по висши училища. До 15 юли парите трябва да са преведени по сметките на класираните студенти.

Вашият коментар