Денонощията около 22 септември продължават малко по-малко от 24 часа

Днес можем официално да  се сбогуваме с лятото. От днес вече е есен.

22 септември е първият ден на астрономическата есен, както и денят на есенно равноденствие. Простичко казано, това означава, че денят е равен на нощта, а слънчевите лъчи падат точно перпендикулярно на екватора. От тук нататък нощта продължава да расте, а денят да намалява – до зимното слънцестоене.

Интересен факт е, че седмицата на есенното равноденствие е по-кратка от всички други седмици(с около 20 секунди). Явлението се дължи на факта, че орбитата на Земятане не е идеално кръгла. Така планетата ни понякога е по-близо до Слънцето. Тоест пред тази седмица продължителността на въртенето на Земята се увеличава. Това означева, че денонощията около 22 септември продължават малко по-малко от 24 часа.

 

 

Вашият коментар