Младежи преминаха тридневно обучение за водачи в интерактивния маршрут „Усети града”

Днес приключва тридневното обучение на водачите в интерактивния маршрут по проект „Усети града“. Водачите са младежи, които се обучават чрез методите на неформалното образование в основни техники за ориентация и мобилност в градска среда на хора със зрителни затруднения, в интерпретиране на градското културно наследство и прилагане на практика на наученото.

Обучените водачи ще могат да представят градското културно наследство на Пловдив по време на 3 интерактивни маршрута „Усети града” – на 3 юни, утре, и на 13 и 18 юни. Маршрутите „Усети града” ще са отворени и безплатни за всеки. 

Интерактивните маршрут се преминават от най-малко двама души, един е в ролята на водач, а другият е воден със затворени очи. Водените могат да бъдат както зрящи, така и незрящи и да предизвикат сетивата си. С помощта на пътеводител, водачът насочва и представя по сетивен начин културното наследство на Пловдив. За целта са нужни определени знания за интерпретиране и ориентация в градска среда, заложени теми в Обучението за водачи.

Инициативата е продължение на научно-приложен проект „Усети града”, реализиран през 2014 г. от екипа на АКЕА „Медиатор” и студенти и преподаватели от специалностите „Етнология“ и „Социална антропология“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

След приключване на проекта през 2014 г. екипът на АКЕА „Медиатор” реализира интерактивния маршрут няколко пъти в Пловдив. През 2015 година са разработени нови два маршрута – в село Аспарухово, обл. Варна, и в град Стара Загора. Те са съобразени със спецификите на пространството и представят местното културно наследство по нов начин.

Вашият коментар