Четири лапи с петиция в Министерството

Наш избор е да живеем в градски стаи с нисък таван, може би една тераса, но не винаги и тя е там. Клетка до клетка, тоест апартамент до апартамент, всеки ден обитаваме това място, ама поне можем да му сложим картина и меко легло или да го напуснем по наш избор. Само че животните в българските зоопаркове се раждат, живеят и умират в унизителни условия. Техните клетки са тесни, мръсни, неудобни, изцяло против природата на царя лъв, бързия леопард, високия полет на орела.

В България има 21 зоопарка, 17 от тях за отворени за посетители. Голяма част работят в недопустими условия за животните, а някои дори нямат лиценз. Всички паркове за животни са общински, освен два частни – в Бургас и в село Горица, община Бяла. И общинските, и частните следват едно и също законодателство, което трябва да бъде прилагано и контролирано от отговорната институция, която е Министерството на околната среда и водите, както и Регионална инспекция по околната среда и водите. Неработещите зоопаркове са в Пловдив, Стара Загора, Габрово, Шумен.Скоро фондация Четири лапи излезе с петиция и доклад за състоянието на зоологическите градини, за която писахме в MediaCafe. Днес разговаряме с Марина Атанасова, координатор програми на фондацията, която разказва за проблема и плана за решение, относно ужасните условия в зоопарковете. Четири лапи от 10 години се занимава с темата, но развитието е нулево.

Четири лапи излезе с официален доклад за състоянието на зоологическите градини в България. Колко пъти сте ги проверявали?


Те са посещавани неколкократно, както от мен, така и от различни колеги експерти. Проучването се провежда от 2017 година по документи и условия. Всеки зоопарк се е посещавал периодично, като последно бяхме в Хасково през февруари тази година, както и в зоопарковете в Кнежа и Димитровград.

Видяхте ли нещо, което не очаквахте този път?  


Проследявали сме различни сигнали на граждани, тъй че това е един непрекъснат процес, в който наистина забелязваме, че няма съществена промяна в условията, в които живеят животните. Не се изпълняват в достатъчна степен законовите изисквания, така че зоологическите градини да отговарят на съвременните стандарти и на европейското законодателство.Какво е общото им състояние?


Повечето от тях са строени преди 50-60 години, което означава, че те разполагат с една остаряла материална база, която не може да осигури необходимите, близки до естествената среда, условия за животните. Това са тесни бетонни заграждения с железни решетки без естествена растителност, без средово обогатяване, което да позволи на животните да играят, да имат възможност за усамотение и прикритие, да ги предпазват от стрес. Най-голям е проблемът с местообитанието, условията, в които живеят големите хищници от видовете лъвов, кафява мечка и тигър.Не е ли било нехуманно и тогава?


За съжаление, сякаш и до днес битува представата, че животните са експонати, а не индивиди с техните специфични нужди. Има приета директива на зоологическите градини. Тя установява при какви условия трябва да се отглеждат животните и коя е основната роля на всеки зоопарк, а именно да допринася за защитените видове и за общественото образование по темата за това какви са специфичните нужди на животните и какво означава хуманно отношение към тях. Това в България много бавно или почти незабележимо се променя и се прилага.

От къде идва проблемът за ужасното състояние на зоологическите градини?


Проблемът идва от една страна, че законодателството не се прилага достатъчно ефективно и не се извършва ефективен контрол със съответните санкции към зоологическите градини, които не го спазват. По този начин се завърта един порочен кръг, в следствие на който животните остават затворени в неподходящи условия без промяна в продължение на много години.

Има ли добри специалисти, които се грижат за животните?


Със сигурност осигуряването на достатъчно квалифицирани експерти е предизвикателство за повечето зоопаркове, тъй като първо такива специалисти в страната са малко. Второ, това е скъпо. Точно така, не само от гледна точка на условия и местообитания, а и на изхранване, на ветеринарна грижа и наблюдения.

Има ли добри примери за зоологическа градина в България?


Да, има един добър пример. Той функционира съгласно законовите изисквания, според капацитета и ресурсите, с които разполага. Намира се в Добрич. Там се отглеждат животни в природна среда, максимално близо до естествената.

Работи успешно с други институции, в резултат на което успява да реализира инфраструктурни подобрения. Например, мечкарникът е по проект за трансгранично сътрудничество с Румъния. В рамките на парка има образователен център, в който се провеждат беседи и различни събития.

Има и устойчива доброволчески и дарителски програми, чрез които се извършват редица подобрения. Местни фирми също подпомагат зоопарка с парични средства, храна или труд.

Добрич дава добрия пример, че нещата могат да се случат по подходящия начин.


Зоопаркът в Добрич

Къде е проблемът и как да го оправим?

Финансовата страна със сигурност е сериозен фактор, с който повечето зоологически градини срещат затруднения. Затова в нашия доклад призоваваме всички заинтересовани страни, в това лице Министерството на околната среда, също и самите зоопаркове да създадат обща стратегия за управление и така да постигнат подобрение чрез взаимни общи действия. Голяма част от проблема е неглижирането на законодателството, лошите практики на търгуване и размножаване на хищници в разрез с наличния капацитет в зоопарка.  


Има зоопаркове, които работят без лиценз, като този в Кюстендил. Той продължава да отглежда животните си в ужасна среда вече 10 години без санкции, доколкото знаем. Други зоопаркове, които са работили с години без лиценз, са тези в Разград, Ловеч, Хасково, Павликени, Кнежа


Кадър от зоопаркът в Добрич

Кой трябва да санкционира и затваря зоопарковете?


Министерството на околната среда и водите е контролният орган, който има властта да издава лицензи и да отнема лицензи, да затваря отделни заграждения от зоопарковете или пък целите. Но за съжаление се случва това, че се допуска да работят зоопаркове без условия, в резултат на това животните живеят в една и съща непроменана и неподходяща среда.

Какви са следващите стъпки на Четири лапи и кого смятате да ангажирате в каузата си?


Продължава да тече международната ни петиция в рамките на кампанията Зов за зоопарковете, която вече е подписана от над 47 хиляди граждани. Подписите от тази петиция ще бъдат представени в Европейската комисия, както и в Министерството на околната среда и водите с призив за спешни действия за подобряване на ситуацията. Отделно много се радваме, че популярни българи ще застанат с имената си в подкрепа на нашата кауза. Но за това очаквайте повече на 18 май в Деня на зоопарковете.Кога смятате да предадете тази петиция и колко гласа ви трябват?


До този момент се стремим към 50 хиляди гласа, но със сигурност е възможно да съберем и повече. В зависимост от политическата ситуация в България ще предадем подписите вероятно през лятото. Все още не можем да кажем точно кога.

Петиция за лошите условия на Зоопарковете у нас


За автора

Вашият коментар