Граждански комитет настоява за училищни автобуси в Пловдив

Среща за справяне с мръсния въздух на Пловдив се състоя с представители на Гражданския комитет, който беше учреден, за да съдейства и следи за изпълнението на решението на Върховния касационен съд (ВКС) за подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив. На дискусията участваха председателят на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ Атанас Рогачев, адв. Михаил Екимджиев, инж. Любозар Фратев,  арх. Петкана Бакалова и Ласка Ненова от Сдружение „БГ Бъди активен“. От страна на общината се явиха кметът Здравко Димитров, зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов и зам.-кметът по екология Анести Тимчев.

Адв. Екимджиев представи гражданската инициатива и нейната основна цел да се предприемат ефективни действия от местната власт за опазване на околната среда за достигане допустимите нива на фини прахови частици в атмосферния въздух на града.

От комитета настояват за възстановяване на измервателната станция до „Баня Старинна“, за разкриване на линии на градския транспорт до индустриалните зони и логистичните паркове до Околовръстно шосе и създаване на училищни автобуси. В писмото се иска да бъдат премахнат безплатните паркинги за служители на институциите в центъра на града, като същевременно се открият буферни зони за паркиране. Предлага се също в дните с повишена концентрация на фини прахови частици да се пътува безплатно или с намалена цена на билета в градския транспорт.

Сред предлаганите краткосрочни мерки са подобряване на организацията на движение, за да се избегнат задръствания, както и по- ефективно машинно метене и миене на улиците. От комитета ще правят мониторинг на въздуха и ще информират обществеността.

Здравко Димитров аяви, че община Пловдив вече има готов проект за създаване на общинско дружество за модерен екологичен градски транспорт, което през следващия програмен период да кандидатства за средства по програмите на Европейския съюз за закупуването на 20 електрически автобуса. Целта е след 2-3 години общинското дружество да поеме две нови градски линии, които основно поемат учениците, студентите и работещите в индустриалните зони, а в последствие да обслужва и други линии.

Предвижда се също изграждане на автобусно депо, надграждане на Системата за управление на трафика, изграждане на зарядна инфраструктура и надграждане на системата за електронно таксуване на пътниците в градския транспорт.

Друга важна мярка за подобряване качеството на въздуха е и въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив като в момента се разработва методика за намаляване на ФПЧ10 от автомобилния трафик и битовото отопление на твърдо гориво.

Развитието на зелената система също е сред приоритетните проекти, а най-големият от тях е за река Марица със зони за отдих и спорт край нея с минимална намеса в коритото. Предвижда се също проектиране на нови и обновяване на съществуващите градски паркове и облагородяване на тепетата.

Благодарение на отпуснатия заем от 10 млн. лв. започва модернизиране на базата и техниката на двете общински предприятия „Чистота“ и „Паркове и градини“. Ще бъдат закупени нови електрически машини за сметоизвозване, сметопочистване и поддържане на зелената система, които ще отговарят на всички екологични стандарти и да обслужват почистването на града. Новата техника ще механизира почистването в града като ще намали ръчното метене, което също създава предпоставки за запрашаване на въздуха.

За автора

Вашият коментар