18 млн. лева отделят за детски градини и училища в Пловдив

Обществена поръчка за построяването на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ пусна Община Пловдив. Поръчката е разделена на четири дейности, като в първата влизат изготвяне на ПУП, идеен, инвестиционен  и технически проект. Втората е за упражняване на авторски надзор, а третата е за строително-монтажните дейности. В четвъртата позиция е оборудване на сградата, изграждане на площадки и на спортна зала.

Обществената поръчка е по Програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020-2022 година. Сумата по поръчката е общо 6 745 981, 62 лева с ДДС, от които 4 973 300 лева с ДДС е безвъзмездна финансова помощ.

„Община Пловдив има одобрени общо 7 проектни предложения по програмата. Освен сградата на ОУ „Княз Александър I“ финансиране получават още построяването на детска градина в район „Южен“ за 6 групи, нова детска градина в район „Тракия“ за 8 групи, изграждането на пристройка на ДЯ „Веселушка“ в район „Източен“, разширяване на ДГ „Буратино“ с още 3 групи и физкултурен салон, разширяване на ДГ „Чучулига“ с 2 групи и изграждане на физкултурен салон и реконструкция на корпуса на СУ „Константин Величков“ в район „Южен“, коментира заместник-кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев.

„Има подписани договори за строителен надзор за всички обекти.  Проведени са обществени поръчки и са избрани изпълнители за детските градини в районите „Южен“ и „Тракия“, за ДГ „Буратино“, ДЯ „Веселушка“ и ДГ „Чучулига“. СУ „Константин Величков“ е в процедура по избор на изпълнител“, допълни Райчев.

Всички проекти са на обща стойност 18 108 006 лева с ДДС, като безвъзмездната помощ е 14 817 000 лева, а 3 291 006  лева е съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

Вашият коментар