447 деца кандидатстваха за 156 места в пловдивските детски заведения

За проведеното последно за 2020 година на 15 декември класиране от директорите на детските заведения бяха обявени общо 156 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 19. За първа възрастова група – за децата, родени през 2017 година, бяха обявени 41 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 28, за трета подготвителна група 35 и за четвърта подготвителна група – 33 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 447 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 300. За първа група в класирането участваха 82 деца, за втора 43 деца и за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 22.

Броят на класираните деца е 16 (6 в яслените групи, 4 в първа група, 5 във втора възрастова група и  едно дете в подготвителните групи за 5-годишни деца). За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 21.12.2020 година.

Утвърден е Графикът на предвидените класирания през 2021 година.  Същият е публикуван в раздела с „Нормативни документи“. Следващото класиране е на 26 януари 2021 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 18 януари 2021 г. включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg

Вашият коментар