България разделена на 9 в новата туристическа карта

България ще бъде разделена по критерии „туризъм“ в нова карта на 9 региона с цел по-доброто рекламиране на страната. Според последната актуализация на картата това са –  Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София, Северно Черноморие и Южно Черноморие. С това разпределение всеки район ще има възможността да подобри качеството на предлаганите услуги и разбира се – да привлече повече посетители. Всеки отделен регион ще има свое емблематично название, лого и рекламно послание. Целта е да се формират регионални туристически продукти. Предполага се, че обособяването на районите ще стимулира местните власти и фирмите да се обединяват за създаване на съвместни туристически продукти и провеждане на рекламни кампании. При добро взаимодействие се очаква повишаване на конкурентоспособността на сектора и по-лесно излизане на външните пазари.

Предишния проект предвиждал туристическите региони да бъдат шест, колкото са и районите за икономическо планиране, но Долината на розите обаче, разкрива и уникални исторически паметници от древната култура на траките. Затова и от министерството на икономиката настояват, тя да бъде обособена като отделен туристически регион.

Казанлъшкия регион привлича 110 хиляди туристи всяка година. Според проекта, всеки регион трябва да се профилира в конкретна туристическа дейност. Предложенията са Стара планина да се рекламира с планински и екотуризъм, Тракия с културен и винен, Рила и Пирин – с планински и религиозен. Районите ще имат и свои така наречени „столици”. Туристическият център на Дунав например, вероятно ще бъде Русе.

Предвижда се новата концепция да бъде подложена на обществено обсъждане.

На изнесено заседание на Министерския съвет на 17 май 2014 г. във Варна бе решена корекция на бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за национална реклама на туризма. В кампанията за 2014 г. се предвижда изработването на нова серия рекламни клипове, която следва стратегията за бранд на дестинация България, и на специализирани филми. Телевизионната рекламна кампания ще се проведе по 4 паневропейски канала и по национални канали в: Германия, Русия, Украйна, Румъния, Великобритания, Франция, Полша и Швеция. Външна реклама с билбордове и в транспорта е планирана в: Германия, Централна Европа, Русия, Украйна, Полша, Швеция и др. Български изложители ще могат да участват и в повече международни туристически борси.

Съветът е одобрил идеята за медийно партньорство между МИЕ и БиБиСи за промоция на България като туристическа дестинация. То ще повиши разпознаваемостта на страната ни посредством излъчване на тв спотове и кратки интервюта за нея с известни личности. Туристическото предаване на БиБиСи "Травъл шоу" също е сред намеренията как да се разкрият пред света България и потенциалът ѝ като дестинация за икономика и туризъм.

Вашият коментар