Дискусии по Закона за младежта в Пловдив

На 9 септември в заседателната зала на Община Пловдив се проведе среща-дискусия на тема изготвения Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за младежта.

В обсъждането участваха зам. министърът на младежта и спорта Мая Тодорова, Лилия Еленкова – председател на Национален младежки форум (НМФ), зам. кметът с ресор спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и представители на множество младежки организации, заинтересовани от поправките в закона.

Obsyjdane_02

В продължение на около два часа делегатите от Младежки глас Пловдив; Младежко ГЕРБ; Интеракт Клуб Филипопол; AIESEC Пловдив; Студентски съвет на Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство; Националния алианс за работа с доброволци (НАРД); Езикова гимназия „Иван Вазов“; Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ); Младежка зона; МСМРБ – Младежко сдружение за мир и развитие на балканите; Асоциация „Голям брат, голяма сестра“ (ГБГС) – България; Сдружение на младите психолози в България 4ти април – клон (САМБ); Студентски съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; ХШ Млади гласове; НПО Център за образование и демокрация; Младежки съюз Харманли, обсъждаха важни въпроси свързани със Закона за младежта.

Obsyjdane_03

Тема на дискусията бяха младежките обекти, както и достигането до младежки обекти извън големите населени места. Поставен бе и важният въпрос обвързан с това как се създава среда за развитие на младежки дейности и обекти в населените места под 20 000 жители.

Обсъдени бяха използването на стари сгради, с цел културни и младежки зони – като се спомена, че тези зони се конкретизират като младежки обекти.

Основни теми бяха – младежкото доброволчество и разликите между националнa младежка организации и национално младежко представителство.

Obsyjdane_04

 

mediacafe.bg

За автора

Вашият коментар