Дискусии по Закона за младежта в Пловдив

На 9 септември в заседателната зала на Община Пловдив се проведе среща-дискусия на тема изготвения Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. В обсъждането участваха зам. министърът на младежта и спорта Мая Тодорова, Лилия Еленкова – председател на Национален младежки форум (НМФ), зам. кметът с ресор спорт, младежки дейности и социална политика Георги … Продължение

НМФ променя Закона за младежта

Националният младежки форум участва в съставянето на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Всеки понеделник, до 15 август, ще се провеждат срещи на експертната работна група, която ще разглежда постъпили работни предложения. В тази връзка НМФ кани всички млади хора, имащи предложения за промени в сега действащия закон, да ги направят. По този … Продължение