НМФ променя Закона за младежта

Националният младежки форум участва в съставянето на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Всеки понеделник, до 15 август, ще се провеждат срещи на експертната работна група, която ще разглежда постъпили работни предложения. В тази връзка НМФ кани всички млади хора, имащи предложения за промени в сега действащия закон, да ги направят. По този начин  всеки, който има забележки и предложения, може свободно да ги изкаже и те да бъдат взети предвид в изработката на новия закон.

Всяко мнение е от значение!

Повече информация можете да намерите тук.

 

За автора

Вашият коментар