Лидерска академия за млади жени

glou2Сдружение ‘’ГЛОУ’’ съвместно с доброволци от корпуса на мира и Европейски информационен център организират лидерски семинар за жени на възраст между 14 – 18 г. Академията е с продължение една семица – от 19 до 26 август и ще се проведе във Велико Търново.
Организаторите целят да насърчат себеуважението и израстването на младите жени, да спомогнат за изграждане на лидерски качества у тях, умение за вземане на решения, поставяне на цели, комуникативност, окуражаване на толерантното поведение. Участничките в Академията ще повишат своята информираност за проблеми свързани с трафика на хора, здравословния начин на живот, визия и имидж, доброволческа дейност и др.

Лидерската академия се структурира около множество интерактивни и иновативни методи на обучение като игри, дискусии в големи и малки групи и семинари и т.н. Очаква се момичетата, които се включат в едноседмичнота академия да придобият знания и умения за ценни неща като работа в екип, изготвяне и провеждане на кампании, акции и инициативи и т.н.
Важно е да се знае, че лидерска академия ‘’ГЛОУ’’ се провежда изцяло на английски език. Желаещите да се включат в мероприятието трябва да са момичета на възраст между 14 и 18 години. Те трябва до 15 юни 2012г. да изпратят попълнен на английски език формуляр за кандидатстване. Формулярът могат да открият на www.bgglow.com . В него освен лични данни, желаещите да кандидатстват ще трябва да напишат кратко есе, както и да приложат поне две препоръки (една на български от учител, треньор, преподавател, който ви познава добре и не е ваш роднина или съученик; и една на английски език – от учителя ви по английски, който може да оцени вашите умения по езика и който не е ваш роднина или съученик).
Попълнените формуляти може да се изпращат само по електронен път на адрес campglowbg@yahoo.com. Специално подготвена комисия ще селектира участничките. Избраните от комисията участнички ще трябва да заплатят и регистрационна такса от 80 лв. както и транспортните си разходи до и от Велико Търново. Останалите разходи се поемат от Лидерска академия ‘’ГЛОУ’’.

 

МИКЦ – Пловдив Област

ул. “Волга“ 24
телефон: 032 62 22 78


mediacafe.bg

За автора