Младежи от Община Марица ще се учат да правят проекти


Община Марица
твърдо се нагърби да направи нещо за своите млади хора. Сред амбициите на Общината е да активизира младите хора, като им даде пространство да правят свои проекти в рамките на своите населени места. Това ще бъде възможно с провеждането на различен тип обучения, първото ,от които е свързано с правенето на проекти.
Обучението ще се проведе на 30-ти и 31-ви от МИКЦ-Пловдив област, с обучители на Национален младежки форум. 20 младежи на възраст между 18 и 35 години ще научат какво е проект, как една идея се превръща в реалност и какво трябва да знаем, за да си направим свои собствен проект и да го изпълним. Ще бъдат представени няколко програми за финансиране на младежки проекти, сред които Програма “Младежта в действие” на ЕС и Националната програма за младежта на МОМН.
Допълнителна информация можете да намерите на страницата на общината www.maritsa.bg.


Младежко Сдружение за Мир и Развитие на Балканите (МИКЦ)  – гр. Пловдив
ул. “Волга“ 24
телефон: 032/ 62 22 78


mediacafe.bg

За автора