НМФ обсъди закона за младежта със Сергей Игнатов и Цецка Цачева

На 30 януари в София се проведе кръгла маса във връзка с проекта за закон за младежта. На събитието присъстваха Цецка Цачева – председател на Народното събрание, Министър Сергей Игнатов, Огнян Стоичков – председател на парламентарната комисия за децата, младежта и спорта, както и политици, социолози и представители на младежки организации.

За председателят на парламента основен въпрос беше дали има нужда от такъв закон. Отговорът дойде от Веселин Илиев от Национален младежки форум, който увери Г-жа Цачева, че дори има консенсус за необходимостта от закон за младежта. Според Илиев закона е жизнено важен, за да успее държавата да догони степента на развитие на младежките организации в страната и процесите, в които те отдавна участват.

Но какво означава един закон за младежта и как той би повлиял върху живота на младите хора, беше основния въпрос отправен от медиите към председателя на най-голямата младежка платформа в България. Според Веселин Илиев закона за младежта е основен нормативен документ, който може да създаде възможности на младите хора в България да се възползват от специални мерки насочени към тях – от образование, през младежта затост, до оползотвряване на свободното време на младите хора, но така както младежите го виждат и както те искат.

 

Основни критики към текста на закона отбелязват, че той трябва да включва именно тези политики в параграфите си, а на този етап те липсват. Според зам. министър Петя Евтимова тези политики би следвало да са обект на други нормативни актове и подзаконови уредби и не е необходимо те да са част от самия закон. Според МОМН закона е важен и за да бъдат включени младите хора в изпълнението на оперативните програми на ЕС за следващия програмен период. Евтимова изрази твърдо, че закона няма за цел нито да организира младежите нито да ги регулира, а по-скоро да създаде възможости за тях.

Според Веселин Илиев има огромно неразбиране за дейността на младежките организации в България. И спешно както те, така и институциите трябва да работят за популяризиране на дейността им сред младите хора и обществото. Най-просто казано ако група младежи се съберат и решат да направят нещо заедно това вече е младежка дейност или инициатива. Точно този тип дейност развива уменията на младите, оползотворява свободното им време и ги изгражда като личности. Независимо дали това се случва в училище, университет, футболен клуб или под друга форма, младите хора имат нужда да се занимават с дейности според собствените си интереси.
И държавата трябва да стимулира този тип инициативност ако иска да ги изгажда като самостоятелни личности. Илиев даде за пример и фестивала FUNCITY – Варна, който е именно инициатива на младежи да имат свой фестивал, а идеята е само подкрепена с ресурси от Община Варна. Младежките организации са израз на желанието на младите хора да бъдат активни. “Когато политиците говорят за младите хора и грижата за тях, не знам дали си дават сметка, че младите хора искат сами да решават как да развиват живота си. Те имат нужда някой да ги подкрепи и да им създаде възможности”, каза Илиев. Той изрази мнение, че политиците в България, често включват младите хора в своите речи и послания, но те рядко се чувстват потребители на кой знае какви мерки от страна на инститициите, както на национално, така и на местно ниво.

 

Законът отправя и поглед към младите хора на местно ниво, като залага на по-активна роля на общините във формирането на политики за младите хора. С новия закон младите хора ще имат основание да изискват от общините да им обърнат внимание и да ги подкрепят в инициативи и идеи, които желаят да реализират. Според Илиев в момента младежите влизат в общините само благодарение на лични контакти, приятели и роднини и това трябва да спре.
Според социолога Антоний Гълъбов “българското застаряващо общество често е двулично в отношението съм младите хора. На повърхността има една декларирана милозливост в отношението към младите хора. Има готовност много да си говорим колко е страшна младежката безработица, колко е тежко положението на младите хора, но в същото време има и вътрешни съпротиви срещу това младите хора да имат ускорен достъп до работни места, младите хора да имат по-бързи писти за реализация”.
Национален младежки форум е внесъл предложения за промени в текстовете на закона, защото въпреки, че младежите подкрепят нуждата от закон, не значи, че имат нужда от какъвто и да е закон. Логични бяха въросите към МОМН къде са начините за развитие на младежките зони (младежки домове и пространства), стимулите за младите семейства и други жизненоважни проблеми на младежите.
За закона за младежта можете да намерите и в списание “Младежки фокус”

mediacafe.bg

За автора