НПО и институции обсъждат доброволчеството в спорта

Серия от дискусии относно това какви са проблемите и предизвикателствата пред организациите, които търсят доброволци в спорта и опит за тяхното решаване инициира „Асоциация за развитие на българския спорт“ в 7-месечен проект.

Той стартира днес, 18 февруари в хотел "Витоша" в София с кръгла маса относно спецификите на младежкото доброволчество, насоки и препоръки по темата. В срещата участваха ректора на НСА доц. Гешев, Пламен Георгиев (Център за младежки програми и инициативи), Йоанна Дочевска (председател АРБС), депутат Ирина Соколова, Нора Стефанова (Ванренски младежки фестивал), Ласка Ненова (координатор на MoveWeek за Европа през 2014-та година) и още представители на различни НПО, организиращи спортни събития, спортни асоциации и организации, както и представители на Минситерството на спорта и общинските администрации на София, Пловдив и Варна.

Като част от проекта „Младежко доброволчество в спорта в България“ между 22 и 26 април предстои дискусионно-обучителен семинар за доброволци. По време на тренинг-курса ще се даде информация относно правата и задълженията на доброволците, които участват в различни събития и инициативи. В семинара участие могат да вземат младежи до 30-годишна възраст, като на одобрените 50 кандидати ще бъдат поети пътните разноски и настаняването. Той ще се проведе в София. Регистрация и подробности за събитието може да получите от сайта на Асоциацията – от този линк.  Формулярите се изпращат до 24 март.

В следващите месеци ще се проведат още дискусии, срещи и семинари – отново в София, във Варна и в Сандански.

По време на дискусията днес се обсъдиха различни проблеми, свързани с доброволчеството в спорта. Всички се обединиха около мнението, че е нужно да бъде приет закон за доброволчеството. В момента има изработен такъв, който дори е преминал през някои експертни комисии, но все още не е стигнал до гласуване в пленарна зала. Подробности за него разкри депутатът Ирена Соколова, която уточни, че без такъв закон не можем да кандидатстваме за европейско финансиране, свързано с доброволчеството, и по-трудно могат да бъдат стимулирани подобни инициативи. В същото време бяха изразени опасения, че ако законът бъде твърде подробен и предлага прекалено много регулации и ограничения, това може да има и обратен, негативен ефект.

Като основен проблем се отбеляза ниският процент на участие от хората в различни доброволчески инциативи. Все пак положителни примери демонстрираха Нора Стефанова от Варненски младежки фестивал, който се организира съвместно с общинската администрация в добър синхрон, както и НСА, които също организират редица събития с помощта на доброволци. Позитивен пример показа и кметът на район „Лозенец“ в Столична община Любомир Дреков, който представи изпълнен проект за популяризиране на доброволчеството в училищата сред 11-о и 12-окласници, съвместно с НАРД. По думите му, младите хора са активни и имат желание да извършват доброволни инициативи, но често те ги бъркат с даряването на средства и благотворителността, така че разяснителните и образователните кампании са важни.

Вашият коментар