Национална младежка среща на СУПЕР ГЕРОИ Варна 2011

Миналата седмица над 200 представители на различни НПО-та се събраха на Национална среща „Младежко доброволчество” във Варна. За четвърти пореден път представители на млади лидери от цялата страна се събраха във Варна, като поставиха доброволчеството във фокуса на дискусията. Мероприятието  бе под името „Среща на СУПЕРГЕРОИ“, заради безпрекословната идея към доброволческите инициативи.

Мероприятието се организира от Националния младежки форум, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна. В хода на дискусията, младежите се обединиха около мнението, че чрез доброволчеството могат да се придобиват умения, знания и компетенции, особено полезни за младите хора. Активно участие в дискусията взеха Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката, Антоний Гълъбов – департамент „Политически науки” в НБУ и Станислава Цалова, Би Ти Ви.

Еврокомисар Кристалина Георгиева отправи специално послание към участниците в дискусията чрез видео връзка.

На 2 юли 2011 г. зам.-министър Петя Евтимова
откри в Морската градина във Варна Национално младежко изложение. Форумът цели да популяризира неправителствени организации и институции, които работят за осмисляне на свободното време на младите хора в България. Над 75 младежки организации разположиха щандове на изложението и представиха своята дейност.  Участниците обмениха идеи и опит за развитие на младежките дейности в различни направления и създадоха нови контакти за бъдещи съвместни дейности.

Национална среща „Младежко доброволчество“
има за цел да популяризира доброволчеството сред политически отговорните лица и обществото в България, като използва случая, че 2011 година е обявена за Европейска година на доброволчеството. Като форма на участие доброволчеството е тема с продължение, която има своите идентифицирани нужди от страна на младежките организации. От друга страна обаче не е идентифицирана волята на институциите и обществото да бъде подпомогнато развитието на младежкото доброволчество в България.
Затова участниците дискутираха въпроса трябва ли да се даде предложение за Закон за доброволчеството и какво трябва да представлява той. Специална комисия на младежи от Европа наблюдаваше стриктно всичко и подготвяше харта, която да представи действията на доброволците в България.
За четвърти пореден път, в рамките на четири дни млади лидери от цялата страна се срещнаха дискутирха как да убедим институциите и обществото, че доброволчеството е изключително полезна форма за включване на младите хора в обществено полезни дейности, чрез които те могат да придобиват умения, знания и компетенции, които да бъдат от тяхна полза. За да представи и практиката на други държави, проектът включи представители на българското правителство, Европейската комисия, Национални младежки съвети от други държави в Европа, членовете на работната група за доброволчество на Европейски младежки форум, популярни обществени фигури, социолози и политолози.

Срещата стартира
в навечерието на една традиция – JULY MORNING, вдъхновявала нашите родители, когато са били млади. Концерти, панаири, танци, състезания, дискусии, демонстрации са само част от едно приключение, което организаторите на Национална среща „Младежко доброволчество“ и Funcity – Младежкият фестивал на Варна са намислили за своите гости.
Сред съорганизаторите тази година бе Национален младежки форум – най-голямата младежка организация в България, чието създаване беше провокирано от националните срещи във Варна и Сдружение „Варненски младежки фествал“. Един нов тип партньорство, базирано на старо приятелство на млади хора. За пореден път се проведе и Националното младежко изложение. Паралелно с Националната среща се проведе и Funcity – младежкият фестивал на Варна, който се провежда за първи път и ще бъде сред мащабните младежки събития за непрофесионално младежко изкуство, спорт и младежка активност на млади българи.

Дейностите по време на срещата бяха осъществени в партньорство с: Национален младежки форум, Европейски младежки форум, Сдружение „Варненски младежки фестивал”, Департамент „Политически науки” на Нов Български Университет, БТВ.

Запознайте се с иницитивата Фотополимерно!

mediacafe.bg

За автора