Втората „Беседка за Капана“ коментира паркирането в квартала

Второто издание на инициативата за дискусии „Беседка за Капана“ ще е с тема „паркиране“. Проблемът с автомобилното движение и паркиране е сериозен в целия град, но проблемите на Капана са по-специфични, поради близостта си до центъра и обществения живот, клубове и заведения, офиси, важни институции като полицията и съда. „Капана Паркира“ ще се проведе на 28 май от 18 часа, отново в читалище Алеко Константинов (на бул. „Шести септември“, срещу Баня Старинна).

Разговорът ще засегне проблема с паркирането в Капана, плановете на общината за затваряне на улици в квартала и цялостната стратегия за присъствието на автомобили в центъра на града. Участници в дебата ще са Александър Държиков (зам.-кмет по обществен ред и транспорт), Михаил Богданов (архитект, оглавяващ екипа, който изготвя Подробен Устройствен План за Район Централен), Каше ателие (архитекти от Капана, правили проект за паркирането в квартала) и много местни жители.

Вашият коментар