Защо знамето на ЕС има 12 звезди?

Европейският флаг се състои от кръг от дванадесет златни звезди на син фон. То е символ не само на Европейския съюз, но и на eвропейското единство и идентичност. Звездите подредени  в кръг представляват хармонията и солидарността между народите на Европа.

Добре де, но нали в Европейския съюз са обединени 28 държави, а флагът  има 12 звезди?

Какво символизира числото 12? Попринцип широко погледнато 12-ката има голямо значение като символ: годината има 12 месеца,  денят има 12 часа и нощта също. Гърците са почитали 12 бога, 12 кули заобикалят  Йерусалим,  Христос е избрал 12 апостоли.

От древността 12-ката е цифрата на съвършенството, единството, пълнатa хармония. Това е и обосновката за избора на броя на звездите.

На 26 май 1986 тогавашната Европейска общност приема този флаг. Въпрос на случайност е фактът, че точно през тази година ЕС е имал точно 12 западноевропейски държави за членове.

Оттогава до сега още 16 държави се присъединиха към EC, но знамето с 12-тe звезди не се променя.

За автора

Вашият коментар