Числото Пи не е мания единствено за почитателите на математиката

Никое число не може да се похвали със славата на Пи. Именно и затова то си има и свои си ден. Датата е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Същевременно тя съвпада с … Продължение

Денят на приближение до числото Пи

Денят на числото Пи или денят на приближение до числото пи са два празника, на които се празнува математическата константа Пи. Денят на Пи се отбелязва на 14 март (или 3/14 при календарен запис месец/ден), тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на Пи в десетичния му вид. През 2009 година Камарата … Продължение

Числото Пи не е мания единствено за почитателите на математиката

Никое число не може да се похвали със славата на Пи. Именно и затова то си има и свои си ден. Датата е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Същевременно тя съвпада с … Продължение

Денят на приближение до числото Пи

Денят на числото Пи или денят на приближение до числото пи са два празника, на които се празнува математическата константа Пи. Денят на Пи се отбелязва на 14 март (или 3/14 при календарен запис месец/ден), тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на Пи в десетичния му вид. През 2009 година Камарата … Продължение

Никое число не може да се похвали със славата на Пи

Никое число не може да се похвали със славата на Пи. Именно и затова то си има и свои си ден. Датата е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Същевременно тя съвпада с … Продължение

Денят на приближение до числото Пи

Денят на числото Пи или денят на приближение до числото пи са два празника, на които се празнува математическата константа Пи. Денят на Пи се отбелязва на 14 март (или 3/14 при календарен запис месец/ден), тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на Пи в десетичния му вид. През 2009 година Камарата … Продължение

Защо знамето на ЕС има 12 звезди?

Европейският флаг се състои от кръг от дванадесет златни звезди на син фон. То е символ не само на Европейския съюз, но и на eвропейското единство и идентичност. Звездите подредени  в кръг представляват хармонията и солидарността между народите на Европа. Добре де, но нали в Европейския съюз са обединени 28 държави, а флагът  има 12 … Продължение

Да изсвириш числото ПИ на ПИано?

Никое число не може да се похвали със славата на Пи. Именно и затова то си има и свои си ден. Датата е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Същевременно тя съвпада с … Продължение