Числото Пи не е мания единствено за почитателите на математиката

Никое число не може да се похвали със славата на Пи. Именно и затова то си има и свои си ден. Датата е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Същевременно тя съвпада с рождения ден на Алберт Айнщайн.

Смята се, че числото е открито от вавилонските магове, тъй като съотношението е използвано при строителството на Вавилонската кула. Недостатъчно точното му изчисляване обаче довело до крах на целия проект.

Числото Пи не е мания единствено за почитателите на математиката. Числото присъства навсякъде в природата, е поне където има окръжности. А къде има такива ли, ами замислете се- слънчевия диск, двойната спирала на ДНК, зеницата на около и концентричните кръгове, които се образуват във водата. Пи се открива и във вълните, в движението на светлината и звука. Всъщност дори средният коефициент на реките(реките, които текат направо от извора до устието, имат слаб криволичещ коефициент, а тези, които се извиват много по пътя, имат голям) доближава, както се досещате -Пи. 

Пи е безкрайна непериодична дроб, приблизително равна на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата му стойност, закръглена до 69-ия знак след десетичната запетая, е

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 7816…

Вашият коментар