Учителите – Готови за света и няколко лесни стъпки, с които да им покажем, че ги подкрепяме

Щяхте ли да повярвате преди два месеца на твърдението, че за броени дни образователната система в България може да премине в изцяло онлайн формат?!

Това е един изумителен факт в днешното динамично време и ние държим да му отделим малко повече внимание. Повечето правителства по света затвориха физическия достъп до образователните институции в опит да ограничат разпространението на пандемията COVD-19.

Тези мерки засегнаха над 89% от учещите деца  и младежи, сочат статистическите данни от UNESCO. Във всички случаи, това е безпрецедентно предизвикателство за управляващи, учители, родители и ученици – обединени около стремежа да продължат ученето у дома. В България над 1 милион и двеста хиляди ученици преминаха в онлайн форма на обучение. Ако тази трансформация звучи относително лесно изпълнима за страните от Северна и Западна Европа, то със сигурност у нас изисква  повече еквилибристика, лишения и компромиси от всички заинтересовани страни.

През нашата призма: 70% от Лидерите в Наградата са учители в държавни училища, 25% от тях преподават в частни и международни училища, а останалите обучени Лидери са представители на НПО. През последните няколко дни, екипът ни се свърза с учители от цялата страна и когато казваме цялата, изобщо не преувеличаваме – работим с учители от София, Варна, Бургас, Оряхово, Карнобат, Свищов, Шумен, Кубрат, Несебър, Враца, Плевен. Трябва да признаем, че сме силно вдъхновени от нагласите и готовността на българския учител да се адаптира към промените и да предостави най- доброто, на което е способен. 

За учителите  Наградата е допълнителна доброволна дейност, още един начин да подкрепят учениците си, да създават неформална връзка с тях, да им помагат в израстването като личности. Какво означава това? Не само работят на пълни обороти в извънредни и непознати за тях условия, разбира се грижейки се и за своите собствени деца, успоредно с това полагат грижи за дома и здравето на близките си, а успяват и да се мобилизират и да не спират доброволческата си работа. Далеч сме от мисълта, че Наградата е единственото им странично занимание, активните учители са в безкрайна вихрушка от инициативи и проекти, свързани с развитието на нашите деца и млади хора.

“Стараем се да приведем живота към някаква нормалност” и “Всички сме в режим на ускорено усвояване на умения”, споделят учителите. Не е лесно, защото, за разлика от една бизнес организация, тук няма интегритет между различните инструменти и системи, в които всички те за отрицателно време трябваше да станат убедително добри,  Фондация „Международна награда на херцога на Единбург.

Има материал, който не би могъл да бъде преподаден дистанционно, например в специализираните училища, в които има повече практически занимания и работа на терен (например в Професионална Земеделска Гимназия – Силистра). Има деца, които не разполагат с технологии у дома. Дистанционното учене затруднява индивидуалната работа с учениците. Отчетността създава напрежение, малкото свобода, която в последните години беше повод за празник за българските учители, е под въпрос, защото всичко се проследява и записва, с цел подобряване на качеството. И все пак, те усяват да видят светлата страна и вярват, че този “експеримент” ще доведе до значителни подобрения и ползотворни иновации в образователната система.

Защо е важно да ги подкрепим и как можем да участваме в този процес? Защото можем. Както можем да подкрепим лекарите, спазвайки  добра хигиена и социална дистанция, така можем да направим същото и за учителите. Защото отговорността за образование и създаване на мислещо общество не е само в ръцете на МОН и държавата. Защото ние сме държавата. Защото работейки от къщи, децата ни са нашите колеги, съответно учителите също. Вече всички сме в един екип и колкото повече си съдействаме, толкова по-лесно ще постигнем хармония и продуктивност. Важно е да ги подкрепим, защото ако проработи, това ще е голяма крачка за българското образование.

Ето и нашите идеи как да подкрепим учителите: 

Какво можем да направим за да подкрепим учителите, в общата ни цел ученето да продължи да се случва дори когато училището се пренесе вкъщи: 

Ако сте ученици:

 • Попитайте вашия учител дали има нужда от техническо съдействие, свързано с подготовката на онлайн материалите;
 • Можете да помагате при онлайн консултации на по-малки ученици;
 • Напишете благодарствено писмо до вашите учители. Споделете им как се справяте с тази ситуация, кое от това, което се случва ви харесва и кое и как бихте променили; 
 • Опитайте да си представите, че вие сте учителите в една такава ситуация, кое би ви притеснило, кое би ви помогнало. В следващия час когато влезете във виртуалната класна стая мислете си и за това;
 • Обадете се или пишете до вашия учител и му кажете, че сте с него в това начинание, че той може да разчита на вас и че рано или късно това ще свърши или ще стане по-леко за всички; 

Ако сте родители:

 • Вие сте в един отбор с учителите. Целта ви е обща – да дадете знания и нагласи на децата, с които те да се справят в днешния свят. Не забравяйте това;
 • Можете да съдействате с организацията на учебния процес у дома. Попитайте децата си, а защо не и самите учители;
 • Опитайте да се поставите на мястото на учителите, за да ги разберете и да видите ситуацията от тяхната гледна точка. Доста често те имат по няколко класа на ден с по минимум 20 ученици в тях. Това прави между 60 и 100 деца, с които те общуват всекидневно; 

Ако сте представител на бизнес организация:

 • Тук може да намерите информация за училища, които нямат техническо оборудване, за да провеждат онлайн обученията и да дарете неизползвана фирмена техника;
 • Можете да консултирате училища или конкретни учители, които познавате, за това какъв софтуер биха могли да ползват, така че да оптимизират работата си;
 • Проявете разбиране към служителите си, които са и родители на деца, които учат от вкъщи. Не забравяйте, че за тях е доста предизвикателно да съчетават ролята и на подкрепящ родител и на 100 % активен служител в този период.

Наградата подготвя младите хора за несигурния и динамично променящ се свят. В същият този свят повече от всякога е сигурно, че всички сме един екип и всички сме Наградата. Нашите учители показаха, че са готови за света, а вие готови ли сте?

За автора

Вашият коментар