УХТ избран за лидер в новоизградена мрежа от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Университетът по хранителни технологии е определен от MOН за водещата организация на нова изследователска структура, включена в Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ)

В писмо до ръководството се казва, че предложението на университета „Научно-изследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура PA FNH-RI“ е получило най-висока оценка от международен експертен панел. НПКНИ е основополагаща при подбора на инфраструктурни обекти в степен на готовност за изграждане в следващият програмен период 2021 – 2027 г., като валидира важните стратегически сектори, областите и групите учени, които имат капацитет да развият инфраструктурни комплекси.

Доц. Галин Иванов, зам.-ректор на УХТ по научна и международна дейност заяви, че проектът финансиран от НПКНИ подкрепя изграждането на научно-изследователски мрежи между висши училища и институти към Селскостопанската академия и БАН, правителствени и неправителствени организации в областта на хранителната наука и биотехнологиите.

Идеята е Пловдив и регионът да се превърнат в център на научни изследвания в областта на хранителните технологии, биотехнологиите и селското стопанство, посочи проф. Ангел Ангелов, ръководител на Център за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните, кат. Биотехнология. За целите на проекта са предвидени близо 5 млн. лв. за период от 5 години, стартирайки от 2020 г. Очаква се новата инфраструктура да бъде част от паневропейска такава, координирана от Университета на Вагенинген в Нидерландия.

Професорът припомни, че миналото лято МОН обяви конкурс за актуализиране на НПКНИ, в който УХТ кандидатства като водеща организация и успешно защити позицията си. Въз основа на проекта се създаде консорциум, който обединява пет висши училища. От Пловдив това са УХТ, Аграрния университет, Пловдивския университет, Медицинския университет, петият е Тракийският университет в Стара Загора. В обединението влизат още Агробиоинститута към ССА, Българската агенция по безопасност на храните и една неправителствена организация – AgroHub.bg. Отделните партньори се очаква да изградят лаборатории с уникално научно-изследователско оборудване и да провеждат проучвания в областта на храните, храненето и здравето.

По този начин ще се създаде научно-изследователски потенциал за решаване на задачи от фундаментален и приложен аспект в хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието. Ще се даде и възможност за участие на учени в рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027). Иновативните научни разработки ще бъдат полезни и за бизнеса, където не само ще помогнат за разрешаване на съществуващите проблеми, но и ще допринесат за сериозното модернизиране на хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието, обясни проф. Ангелов.

Вашият коментар