Бъдещето принадлежи на държави с високо ниво на амбиция

Бъдещето принадлежи на държави с високо ниво на амбиция, заяви президентът Румен Радев при посещението си в Института по роботика на Българската академия на науките. Държавният глава разгледа изградения по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” Център за компетентност „Квантови комуникации и интелигентни системи за сигурност и управление на риска“. В Центъра бе представен и Националният план на България за квантова комуникационна инфраструктура. В събитието участваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, ръководителят на Центъра за компетентност aкад. Чавдар Руменин и директорът на Института по роботика при БАН доц. Август Иванов.

Като българин се чувствам горд, че тук в България, вие сте успели да създадете такъв перспективен център с огромно значение за нашето бъдеще, посочи президентът пред учените от БАН. По думите му в експерименталния научен център не само са привлечени европейски средства, но и са ефективно оползотворени в интерес на цялото общество. Държавният глава отбеляза и приноса на учените в Института за развитието на високотехнологични производства, иновации и икономика с висока добавена стойност.

Информацията е ключов фактор в съвременния свят, отбеляза още Румен Радев. Президентът добави, че този, който успее да предава огромна по обем информация по най-бързия начин и с висока степен на защита, той ще бъде  и конкурентоспособен и ще има гаранции за своята сигурност във все по-трудно предсказуем и наситен с високо ниво на конкуренция свят.

Системата за управление на кризи е занемарена от десетилетия, посочи президентът. Затова е необходимо тя да бъде изградена и трансформирана в единна национална система за управление при кризи. „Трябва да преминем от реактивен към проактивен подход при управлението на кризи“, призова още държавният глава.

Президентът припомни проектите, предложени от президентската институция, които да бъдат включени в Плана за възстановяване и устойчивост, като открои идеята за изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление, който да интегрира и предоставя информация в реално време за всички институции и гражданите. „Трябва най-сетне да знаем какво става на нашата територия и да можем да управляваме процесите с научни алгоритми. Всяка една уважаваща себе си изпълнителна власт трябва да създаде такъв център колкото се може по-бързо“, призова още президентът Румен Радев.

За автора

Вашият коментар