Близо 6.5 тона хартия събраха пловдивски ученици

Успешен финал на кампанията „Хартиена война обявиха от дирекция „Екология и управление на отпадъците”.  Кампанията се проведе в периода от 6 до 17 ноември 2017 г. В инициативата се включиха 11 училища от територията на райони: „Северен”, „Западен” и „Южен”.  Общото количество на събраните отпадъци  бе 6 490,54 кг., които бяха извозени до площадка за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране.

На 24 ноември от 15 ч. в сградата на Община Пловдив бяха обявени победителите в кампанията. С най-добър резултат от 2101,72 кг. бе отличено НУ „Христо Ботев”. На второ място с 1243,52 кг. бе класирано ОУ „Райна Княгиня”, а СУ „Константин Величков” се нареди на трето място.  Останалите училища, които се включиха в инициативата получиха почетни грамоти за активно участие.

С оглед на добрите резултати от кампанията организаторите имат намерение тя да се превърне в ежегодна инициатива, която да разширява все повече обхвата си и да въвлича все повече хора, които чрез действията си да допринесат за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда.

Проведената кампания бе част от провеждането на „Европейската седмица за намаляване на отпадъците” ЕСНО, чиято цел е да насърчи изпълнението на дейности за повишаване на осведомеността относно устойчивото използване на ресурсите и управление на отпадъците.

За производството на един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета. Ако вместо да изхвърляме вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме от отсичане много дървета, икономисваме огромни количества вода, нужни за производството на първична хартия и намаляваме замърсяването на въздуха с 73%, призовават експертите. 

За автора

Вашият коментар