Граждани се събират, за да почистят Марица отново

Кампанията за почистване на различни места от пловдивчани в града под тепетата се подновява. 

През изиналата година една активна и загрижена за околната среда гражданска група започна акции по почистване на наболели зони като започна от север от Гребния канал, мина през южния бряг на река Марица, през парковете Бунарджик и Сахат тепе. Тази година същата организация откриват сезона с пролетно почистване отново на Марица, този път на северния бряг, района до двете езикови гимназии. 

Освен като един от символите на Пловдив, река Марица е специално място за българските природолюбители и заради дългите защитени зони от европейската мрежа "Натура 2000", намиращи се по бреговете ѝ. В запазените стари алувиални гори намират подходящ дом множество редки и застрашени видове като бели щъркели, корморани, ястреби, чапли, видри и лалугери. За съжаление, през последните години реката все по-силно страда от замърсяване с пластмасови и стъклени отпадъци.

Най-големи потърпевши от безконтролното им изхвърляне са именно дивите животни, които ги объркват с храна, натравят се или се оплитат завинаги в тези неразградими предмети. Дори малките парченца, до които се раздробява след десетки години пластмасата, се откриват погълнати завинаги от риби и птици. 

Тази година реката попада под фокуса на предстоящ архитектурен фестивал, както и планове за облагородяване на коритото й.

"Добре е най-напред да обърнем внимание на състоянието на реката по цялото протежение на града и първо да се научим да не я замърсяваме. Акцията цели не само почистване на събралите се отпадъци, но и още един повод да се замислим, че те се генерират от самите нас. За да можем да се радваме на красотата на природата, нека се грижим за нея", споделят организаторите. 

Акцията е инициариана от група граждани и е регистрирана в междунарония портал Surfrider Foundation – инициатива, която се бори с отпадъците във водните басейни. Подкпрепена е от неформални групи и организации като Зелени Балкани, сдружение Открития, БДЗП, Зелените в Пловдив и др. 

Поканени са и ученици от Английската и Руската гимназии, а район северен на община Пловдив помогна с малко чували и ръкавици.

Сборният пункт е в 11 часа на 17-ти май, неделя, на спирката на Английската гимназия

Вашият коментар