Конкурс за лого на Пловдив 2019 с тема – Заедно

Наградата е 4 000 лева и договор за дизайн на кандидатурата на Пловдив, обявиха от Фондацията
Общинска фондация „Пловдив 2019“ обявявa конкурс за лого на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата ‘2019, като допустимият брой проекти за лого е до три за участник. Дизайнът  трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога, да осигурява разпознаваемост на инициативата „Европейска столица на културата“ и да отговаря на основната концепция на пловдивската кандидатура с тема  ”Заедно“, обяви художественият директор на „Пловдив 2019“ Емил Миразчиев днес на пресконференция в Синята къща.

Изисквания

  • Логото следва да съдържа като добавка и текст: „Пловдив – кандидат за Европейска столица на културата 2019“ на кирилица и вариант на латиница с текст: Plovdiv – European Capital of Culture 2019 Candidate city.
  • Да се използват само шрифтове, които не са защитени с авторски права (препоръчително е разработка на авторски шрифт). Концепцията трябва да бъде представена в цветна и монохромна (черно-бяла) версия, позитив и негатив, всяка на хартиен носител формат А4 и jpg формат с размер 1000х1000.
  • Логото трябва да е лесно разпознаваемо, да може да бъде сканирано и използвано в различни формати.
  • Върху проекта не трябва да има никакви отличителни знаци, поставени от автора или данни за него.
  • Участниците следва заедно с проекта да изпратят и резюме с описание на своята концепция – до една машинописна страница.

Участващите в конкурса лога ще бъдат оценявани от жури, съставено от независими експерти от сферата на графичния дизайн и членове на УС на Фондацията. Ще се оценява аргументираното използване на изображения и графични знаци, доброто подбиране на шрифт, присъствието на стил и идея.

 

Логото, класирано от журито на първо място, ще бъде обявено публично. Победителят ще получи премия от 4000 лв. и ще сключи договор с Фондацията за предоставяне на Фондацията на изключителното право върху логото и за изработване на тотал дизайн на кандидатурата на гр. Пловдив. Фондацията ще защити от свое име отличеното лого като словесна и фигуративна марка в Патентното ведомство на България по реда на Закона за марките и географските означения.

Срокът на конкурса е до 26.05.2013-та година.

 

Вашият коментар