Кръгла маса за бъдещето на българските села в ПУ

Двегодишен изследователски научен проект на тема "Трансформиращото (се) село" приключва с публична кръгла маса и фото- и видеоизложба, както и представяне на филм за с. Спахиево

Проектът се реализира от екип специалисти от Философско-историческият факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и е финансиран от "Фонд научни изследвания" към университета.

Основна цел на изследването е да се разкрият визуализации, модели и типологии на технологиите на промяна в съвременното българско село.  Научното знание за социалните и културни процеси по селата служи за очертаване на перспективите пред неговото бъдеще. 

По време на кръглата маса научни екипи от различните катедри на Философско-историческия факултет на ПУ ще представят своите резултати от проведените двегодишни изследвания. Специален гост на събитието е г-н Андрей Новаков, депутат от Европейския парламент (ЕНП). Той ще представи дигиталната платформа "Селоводител", която има за цел да инициира положителни трансформации в българските села. 

Дата: 23.11.2018 г. (петък)
Място: Пловдив, ул. "Костаки Пеев" 21 (Филососфко-исторически факултет на ПУ), 17 аудитория.
Начало: 10.30 ч. – Откриване кръглата маса
10.40 – 11.15 – Пленарен доклад на Андрей Новаков и представяне на онлайн платформата Селоводител 
11.15 – 11.35 – Откриване на фотоизложба със снимки от българските села (сградата на ПУ на ул. Костаки Пеев 21)
11.40 – 12.00 – Представяне на филм за с. Спахиево и откриване на мултимедийна изложба
12.00-12.20 – Пресконференция за журналисти
12.20-13.30 – Първа пленарна сесия – Мария Петрова, Меглена Златкова, Добринка Парушева, Елена Арнаудова, Маргарита Загарова
13.45-15.00 – Втора пленарна сесия – Елица Стоилова, Стойка Пенкова, Гавраил Гавраилов
Събитието се организира по проект ФП 17 – ФИФ 014 ("Трансформиращото (се) село"), финансиран от Фонд Научни изследвания на Пловдивския университет

 

Вашият коментар