Можем ли да бъдем приемни родители?

Да бъдеш приемен родител може да изглежда странно за един млад човек. Оказва се обаче, че има доста млади момчета и момичета, които изпълват ежедневието си и споделят радостта с деца, които не могат да я получат от биологичните си родители. И често се случва приемните родителите всъщност да са хора на възраст между 20 и 30 години. 

Какво е всъщност приемната грижа? 

Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца, която позволява те да растат в семейна среда, вместо в институция. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да получават индивидуална грижа и възможност за личностно развитие. Има деца, чиито родители в определен момент са в криза или изпитват трудност в отглеждането му. В такива случаи се прибягва към приемната грижа като по-добър вариант за детето, отколкото настаняване в институция. Това са ситуации, в които биологичните родители са живи и могат да се грижат за децата си, но поради някакво стечение на обстоятелствата в момента нямат възможност да го направят. Причината често пъти е тежко заболяване на родителите, криза в семейството и др. Въпреки това те остават техни родители и се изисква тяхното мнение при взимане на решения за детето. Приемната грижа е подходяща и за деца, които нямат друг начин да опознаят семейните взаимоотношения. Обикновено това са деца, които трайно са отглеждани от институция. Те са напреднали във възрастта си и осиновяването им е трудно.

Желащите да бъдат приемни родители получават помощ, като:

  • Месечна финансова подкрепа за всяко настанено дете;
  • Подкрепа от социални работници
  • Семейно консултиране при сериозни кризи
  • Поддържащи и развиващи обучения за приемни родители;
  • 24-часова консултантска телефонна линия за приемните семейства;
  • Събития за деца и приемни родители

Всеки, който прояви желание да бъде приемен родител, може да се свърже с Център за обществена подкрепа „За деца и родители”  управляван от  фондация „За Нашите Деца“, който набира приемни родители с желание да приемат в дома си нуждаещи се деца.

Приоритетно се търсят семейства, които искат да  полагат грижи за новородени и деца от 0 до 3-годишна възраст, както и за деца със специфични здравословни потребности, чието състояние позволява те да бъдат отглеждани вкъщи. Ние сме с Вас в процеса на кандидатстването Ви за приемно семейство чрез консултиране за необходимите документи, оценка и обучение.

Повече информация можете да получите на телефон:

032/943 444 – ЦОП ”За деца и родители”, бул. „Марица” №21, Пловдив

или на: 0700 188 22 (на цената на един градски разговор).

Подробности може да откриете на сайта на организацията.

Вашият коментар