Над 1 000 участника с дискусия за бъдещето и шансовете на форум в НДК

Над 1 000 участника ще обсъждат как образованието да осигури шанс за успешно бъдеще на младите хора в България на голям форум в НДК  
 
Трансформирането на индустриите, възникването на нови професии, внедряването на нови технологии на съществуващите работни места и преквалификацията на хора, които да ги заемат, налагат необходимост от сериозно преосмисляне на ролята на образованието за изграждането на конкурентни и адаптивни млади хора с умения и потенциал за успешна трудова и житейска реализация.
 
Единадесет водещи организации от сферата на образованието, бизнеси, Европейската комисия и Министерството на образованието и науката обединяват усилия, за да начертаят визия за бъдещето на образованието, което да направи децата на България успешни.  
 
Форум „Образование за бъдеще“, който ще се проведе на 23-24 ноември 2018 г., ще събере над 1000 участника от образователните институции, бизнеси, неправителствени организации, експерти, за да дискутират развитието на българското образование и да потърсят решения на въпроса как да подготвим младите хора за бързо променящите се професии, така че да имат бъдеще в България.
 
Основните акценти в програмата на 23 ноември 2018 г. са образование за икономически растеж, умения за успешна реализация и иновации в училище. Ще бъде представен доклад на Европейската комисия, който прави обзор на образованието през 2018 г.  Ще бъдат представени и нови модели в образованието със специален фокус върху партньорството между бизнес и общини. Лектори от бизнеса ще дадат своите „рецепти“ за създаване на мост между образователните институции и бизнеса.
 
През втория ден конференцията ще се фокусира върху работата на учителите, дигиталното образование, STEAM специалностите и професионалното образование.  В рамките на специална поредица от дискусии, посветени на професионалното образование експерти, директори на училища и представители на бизнеса  ще обсъдят:
 
– възможностите за повишаване на потенциала на професионалното образование да реагира на бързите промени в характера на професиите и да подготвя технически кадри за индустриите на бъдещето;
– пътеките за осигуряване на качествено образование в професионалните гимназии в условията на динамично променяща се технологична среда;
– ефективните модели за взаимодействие и сътрудничество между бизнеса, местните власти и образователните институции за развитие на образованието в местните общности;
– работещи модели за формиране на необходимите компетентности;
– възможностите за ранно професионално ориентиране и за съхраняването на трудовите ресурси.
 
Пълната програма е достъпна на сайта на форума ТУК. 

За автора

Вашият коментар