Проектът The Spot се основава на процеса placemaking

Kандидатстването за проекта на Сдружение BG Бъди активен – The Spot –„Място“, приключи. В момента тече процес на преглеждане на всички кандидатури и скоро ще бъдат обявени и 10-те града, в които ще се осъществи проекта.

По време на проекта във всеки от тези градове ще бъде изградено социално пространство, привлекателно за младите хора, обединяващи в себе си възможности за спорт на открито /сертифицирани уреди за стрийт фитнес/,  място за социални контакти и възможност за културни формални и неформални изяви /сцена/.

В рамките на “The Spot” избраните партньори – НПО, Община и местните общности ще минат през процеса на Placemaking – или създаване на място.  Placemaking е процес, който се възползва от силата на изкуството, културата и творчеството, за да служи на интереса на общността с цел придвижване към по-широка програма за промяна, растеж и трансформация по начин, който също изгражда характера и качеството на място. Акцентът се поставя върху даване на поле за изява на младите хора, чиято задача е, посредством работни срещи и обществени обсъждания, да решат как биха искали да изглежда тяхното “място”.

Какво е Placemaking?

Placemaking-ът вдъхновява хората  колективно да си представят и преосмислят обществени пространства. Той е продължителен процес на сътрудничество, който засилва на връзката между хората и местата, които споделят. Той обръща специално внимание на физическите, културните и социални идентичности, които определят мястото и подкрепят текущата си еволюция.

При процесът на „място-правене“ трябва да се знае, че:

  • Участието на обществеността трябва да започне от ранно и да е продължително
  • То трябва да е значимо
  • С добра воля
  • Никога не се знае какъв ще е крайният резултат

С едно изречение: При Placemaking-ът ОБЩНОСТТА Е ИСТИНСКИЯТ ЕКСПЕРТ.

С участието на общността, ефективният процес Placemaking капитализира върху активите, вдъхновение и потенциал на местната общност, а това води до създаването на качествени обществени пространства, които допринасят за здраве, щастие на хората, и благосъстояние.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА PLACEMAKING:

Подходът на Placemaking може да бъде трамплин за общността съживяване. Можете да прочетете  11 Принципи на Placemaking , които дават насоки за успешно „място-изграждане“ чрез интегриране на различните мнения,  превеждане на тази визия в план и програма на приложения, и осигуряване на устойчивото прилагане на плана.

КАКВО ПРАВИ ЕДНО МЯСТО СТРАХОТНО?

схема placemaking

Тази схема помага за оценяване на местата. Вътрешният пръстен представлява ключовите атрибути на дадено място, средният кръг  – нейните нематериални качества и външният пръстен са измеримите данни.

Още полезна информация за Placemaking можете да намерите тук

Ако имате въпроси относно проекта The Spot, можете да ги зададете на телефона на Сдружение BG бъди активен – +359 876 723 377

Вашият коментар