Двама учени от МУ-Пловдив с международно признание

През 2020 година Международният Съюз за Физически и Инженерни Науки в Медицината (IUPESM), който има над 150,000 члена в 102 страни и на който вицепрезидент е проф. Славик Табаков, Доктор Хонорис Кауза на МУ – Пловдив, празнува 40 години от основаването си и 20 години от признаването на науките медицинска физика и медицинско инженерство от International Science Council (ISC).

По този повод IUPESM учреди специална награда – Почетен Член (Fellow), с която удостои най-изтъкнатите за изминалите 40 години международни лидери в професията. Сред удостоените 58 учени от 26 страни са проф. Славик Табаков и проф. Магдалена Стоева от Катедра „Образна диагностика“ на МУ – Пловдив.

IUPESM е основан през 1980 година, когато медицинската техника навлиза бързо в съвременната медицина. Тогава IUPESM кандидатства за членство към ICSU (сега ISC – International Science Council) – най-голямата и най-старата научна организация. Всички 140 национални научни академии по света и почти всички международни научни съюзи са членове на ISC. Заявката на IUPESM е била подкрепена от: the National Academy of Sciences of the United States; the Royal Society of the United Kingdom; the National Research Council of Canada, the Royal Swedish Academy of Sciences, the International Union of Pure and Applied Physics; the International Union of Pure and Applied Chemistry; the then International Union of Biochemistry and Molecular Biology. От края на 1999 година IUPESM е пълноправен член на ISC.

            Списъкът с Fellows на IUPESM включва учените, внедрили пейсмейкъра, различни устройства за радиотерапия, пионерите на MRI, PET и е-образованието, на различни методи и апарати, които се ползват в болниците.

През тези 40 години над 500 учени са участвали доброволно в различните комитети и в управлението на Съюза с цел глобално развитие на професията. На този фон избраните 58 Почетни членове заемат специално място.  В ISC местото на IUPESM е заедно с всички Национални Научни Академии и това определя Fellowship като член на Академия, макар такава степен още не е въвеждана в Съюза.

Медицински университет – Пловдив е особено горд с международното признание и наградата, които проф. Славик Табаков и проф. Магдалена Стоева са получили. Това още веднъж доказва големия потенциал и творческата енергия на учените от  нашата Алма Матер и е достоен пример за професионализъм и отдаденост.

За автора

Вашият коментар