Една трета от бизнеса страда от недостиг на работна ръка

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 134.4 хил., от които 1 677.3 хил. мъже и 1 457.1 хил. жени. Коефициентът на заетост е 53.4%, съответно 59.7% при мъжете и 47.6% при жените.

През третото тримесечие на 2021 г. безработни са 150.6 хил. души, от които 85.4 хил. (56.7%) са мъже и 65.1 хил. (43.3%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.6%, съответно 4.8% за мъжете и 4.3% за жените.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е с 14.2%, в услугите – с 11.1%, и в строителството – с 14.6%.

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2021 г. 27.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През септември 2021 г. средната работна заплата е 1 543 лв. и нараства с 3.9% в сравнение с предходния месец и се повишава с 10.5% спрямо септември 2020 година.

Вашият коментар