Габрово иска идеи за визия на нов парк в града

13 409 кв. м площ ще бъде облагороден, но за идеи Община Габрово се допитва до гражданите. Става дума за терена до новоизградената църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“, който се води частна общинска собственост.

Идеята на Община Габрово е да се създаде обществен парк, като теренът се оформи и ползва за озеленяване и за временни открити обекти за активен и пасивен отдих. Непосредствената близост на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, новия храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта от подходящ терен.  

Намерението за създаване на ново открито зелено пространство за физическа активност, срещи и общуване на открито, цели да подобри качеството на живот и околната среда за жителите от съседните квартали. В тази връзка Община Габрово приема мотивирани предложения и идеи, които да бъдат представени и обсъдени в бъдеща дискусия.

Дизайнът на парка следва да бъде съобразен с наличните природни характеристики. Целта на задачата е да се оформят зелени площи с минимална намеса в естествения терен, без значителни и монолитни строителни работи. За изграждането на парка следва да се планират зелени площи, алейна мрежа, кътове за отдих, площадки за игри и спортни занимания, парково осветление.

Становища, мнения, идеи, предложения и препоръки от страна на заинтересованата общност се приемат до 11 юни 2021 година, на електронен адрес protocol@gabrovo.bg. 

Вашият коментар