Маршрут „Главната улица“ запознава пловдивчани и гости на града с емблематичната ѝ история

Нов културен маршрут „Главната улица“ ще запознава пловдивчани и гостите на града с емблематичната ѝ история. Не са много местата по света, където може да се види такова струпване на различни цивилизационни пластове на толкова тясно място, както в Пловдив и по-специално на една негова улица. Тя е гръбнакът на града и не случайно е наречена Главната. Естествено моделирана от потока на времето, тя се е превърнала в ос на вечността, съхранила в своята структура артефакти от различни епохи и културни пластове – гръко-римски, османо-турски, румелийски, тоталитарен и съвременен, които гражданите и туристите могат да „разчетат“, разхождайки се по нея.

Реализацията на маршрута „Главната улица“ започва с обособяване на 4 топографски ядра – площадите „Централен“, „Стефан Стамболов“ и „Римски стадион“, „Малката главна“. Тези ядра създават основната структура, а в тях са определени обектите, които са представени с дигитални изображения, графики и анотации.

На тази база е създадено уеб приложение: „Културен маршрут „Главната улица“ на български и английски, с картата на маршрута и интерактивни връзки към информация за всеки от обектите. Обектите, представени в културния маршрут, чертаят различните исторически пластове – от античността до съвременния град. Разказват за знакови архитекти, исторически събития и такива от социалния живот на града.

„Поздравявам фондация Про Либрис за идеята и съм изключително удовлетворен, че тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града. Това е проект, чрез който ще се разширят знанията за историята на града и ще се насърчи опазването на тези културни ценности. В проекта е заложено и представяне в 3 училища, където с помощта на мултимедийна презентация, по съвременен и атрактивен начин, ще запознаем аудиторията с темата. Ще дадем възможност на младата публика да разгледа културните паметници в Уеб приложението, и ще ги провокираме да ги открият в градското пространство. Резултатът от това представяне ще бъде повишаване на знанията и културата на младите хора за историята на града, осъзнаване връзката с поколенията  и стремеж към опазване и съхранение на културната ценност, чийто наследници са именно те“, коментира заместник-кметът Пламен Панов.

Вашият коментар