Младежки център Пловдив с богата образователна програма

През месец ноември ОП “Младежки център Пловдив” стартира три образователни програми, в които се включиха над 50 младежи. По метода на неформалното образование ОП „Младежки център Пловдив“ реализира обучения съобразени с потребностите и интересите на младежите в града и региона.

С разрешаване на общностни проблеми в света на младежите е свързана първата от тях. „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“ е съставена от обучения, посветени на въздействието на младия човек върху заобикалящата го среда. Програмата се реализира за трети път и е с продължителност от три месеца. Всяка следваща среща надгражда идеите на участниците за разрешаване на избраният от тях общностен проблем, като той бива разглеждан през призмата на теми като креативност, социално предприемачество, изкуство, екология. Когато успешно преминат през всички обучения, младежите ще имат възможност да участват в стаж в Центъра.

След успешното завършване на две поредици от обучителната програма „Млад икономист“ ОП „Младежки център Пловдив“ стартира нова група. Срещите се провеждат всяка първа и трета неделя от месеца с подкрепа от стажанти в центъра, които са и участници в предишното издание на програмата. Заедно те достигат до решенията на актуални проблеми, засягащи всеки като отделен потребител и икономиката като цяло.
Обучителна програма „Млад изследовател“ за първи път дава среща на младежи с интереси насочени към опознаване на природата. Някои от обхванатите теми са свързани с взаимодействието на живите същества в природата и тяхната значимост, екипировка за излизане в природата,  работа с бинокъл, далекоглед и компютърни програми, професионално развитие и срещи със специалисти. Програмата включва 6 занятия в периода октомври 2021 – януари 2022 г., които се провеждат всяка втора и четвърта неделя от месеца.

За всички поети, прозаици, есеисти, за креативните, смелите и амбициозните през ноември стартира и курсът по творческо писане – подходящ за младежи от 14 до 18 години. Водещата Габриела Дамянова, бе одобрена в конкурса на Центъра за младежки инициативи. Срещите на участниците се провеждат в четири последователни съботи през месец ноември.
Освен регулярните обучителни програми екипът на центъра провежда и планира и дейности по случай някои от важните дати, свързани с опазване на човешките права, семинари, както и международни обмени.

През декември отново ще се състои традиционният благотворителен базар на ОП „Младежки център Пловдив“ – „От деца за деца“. Ако искате и вие да бъдете част от събитието, изберете своя кауза и я подкрепете, като продадете ръчно произведени от вас артикули. За участие в базара могат да се запишат училища, образователни институции, младежки и доброволчески организации, клубове, творци и др. Необходима е предварителна регистрация в страницата на събитието. Шатрите на открито ще бъдат разположени на алеята на гърба на ОП „Младежки център Пловдив“ (зад трибуните на Гребна база Пловдив) на 11 и 12 декември от 10:00 до 17:00. Дейностите се изпълняват като част от проект Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

Изпълнение на проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

За автора

Вашият коментар