МУ-Пловдив отново лидер №1 по рейтинг в обучението по медицина

За трета поредна година Медицински университет-Пловдив беше класиран на първо място заедно с МУ-София от Рейтинговата система на висшите учебни заведения в страната в направление „Медицина“. Университетът заема второ място със специалностите „Фармация“ и „Обществено здраве“, а на трето се нареждат „Стоматология“ и „Здравни грижи“.

Оглавяването на класацията в обучението по медицина говори за качеството на обучението, което МУ-Пловдив предлага на своите студенти.

В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за близо 100 индикатора, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания. 

В рамките на Рейтинговата система могат да се правят стандартизирани и собствени класации на висшите училища в избрано професионално направление. Класациите се формират на базата на избрани индикатори и придадена им тежест, с която те участват при формиране на крайната оценка. При стандартизираните класации броят на индикаторите и тяхната значимост при определяне на оценката за висшите училища са предварително фиксирани и потребителите не могат да ги променят. При собствените класации потребителят има възможност сам да избере индикаторите, по които иска да сравни висшите училища в дадено професионално направление и сам да определи значимостта на всеки от тях при формирането на крайната оценка.  

Тази година Медицински университет-Пловдив отбелязва 75 години от въвеждане на обучение на медицина в Медицинския факултет. В него се намира най-иновативната образователна структура – Медицинският Симулационен Тренировъчен Център. За петгодишния период от създаването си Центърът беше оборудван с най-модерна техника и успя да се утвърди като първокласна обучителна база.

COVID-19 епидемията ограничи присъственото обучение в българските университети. Студенти и преподаватели споделят, че МУ-Пловдив е успял бързо да реорганизира учебните си ресурси и използвайки подготвена дигитална платформа да въведе хибридни форми на обучение с он-лайн преподаване, за да не се прекъсне учебната година.

За автора

Вашият коментар