Нова модерна техника се грижи за река Дунав

Европейски проект осигури съвременни кораби и модерни технологии за управление на река Дунав

FAIRway Danube – първият инвестиционен проект, обхващащ целия Дунав и финансиран от Механизма за свързване на Европа, беше успешно приключен през декември 2021 г. Изпълнението му допринесе за подобряване на корабоплаването по реката чрез координирано закупуване на модерно оборудване за хидроложки услуги.

Обединявайки усилията си, партньорите по проекта гарантират и свободния достъп до събраната информация за потребителите. Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ достави катер за хидрографски проучвания на реката, кораба „Осъм“, който се грижи за обозначаването на фарватера в общия българо-румънски участък и осигурява безпроблемно корабоплаване. Също така бяха инсталирани 10 броя автоматични станции за измерване на водното ниво. Събраната информация се използва за изготвяне на прогноза за водните нива при станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра за следващите седем дни. Благодарение на изпълнението на проект FAIRway Danube беше повишена безопасността, ефективността и екологосъобразността на вътрешното корабоплаване.

Вашият коментар